Nieuws

Heumen bezondigt zich aan verkapte staatssteun en verzint list

De gemeente Heumen probeert onder een dwangsom uit te komen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de ACM overtreedt de gemeente de Wet Markt & Overheid (M&O) doordat de ondernemer die het sportcentrum Malden runt hiervoor een jaarlijkse bijdrage ontvangt.
MALDEN - De gemeente Heumen probeert onder een dwangsom uit te komen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de ACM overtreedt de gemeente de Wet Markt & Overheid (M&O) doordat de ondernemer die het sportcentrum Malden runt hiervoor een jaarlijkse bijdrage ontvangt.
door Karel de Jong
De exploitatie van sportcentrum de Veldschuur was eerst in handen van de gemeente maar ging vanaf 1992 over naar Laco die het sportcentrum in 2012 zelfs heeft gekocht. Maar Laco gaf aan de exploitatie van de zwem- en sportfaciliteit op termijn te willen beëindigen, terwijl inwoners van Heumen dat juist zo belangrijk vinden.

Exploitatiebijdrage

Daarom wilde de gemeente het sportcentrum weer in handen krijgen en werden de grond en de Veldschuur in 2016 teruggekocht. De gemeente heeft de Veldschuur laten slopen en er huizen en een nieuw sportcentrum neergezet.
Dat sportcentrum wordt van de gemeente gehuurd door Laco, die  het centrum exploiteert en hiervoor een bijdrage krijgt die nog hoger is dan de huur die ze betalen.

Oneerlijke concurrentie

De eigenaar van het nabijgelegen sportcentrum Lierdal stapte naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wegens omdat hij de exploitatiebijdrage ziet als verkapte staatssteun. Zo kan Laco volgens hem fitnessabonnementen ver onder marktprijs aanbieden door de exploitatiebijdrage. 
Volgens de ACM is er inderdaad een redelijk vermoeden dat de gemeente de Wet Markt & Overheid(M&O) overtreedt.

'Niemand gebaat bij langdurige juridische strijd'

De gemeente ziet dat anders en vindt dat de ACM 'haar wettelijke toetsingskader uit de Wet M&O in het besluit in ernstige mate oprekt', zo schrijft wethouder Maarten Schoenaker aan de gemeenteraad. Maar de gemeente en haar inwoners zijn er volgens hem niet bij gebaat om een langdurige juridische strijd aan te gaan, met onzekere uitkomst.
Daarom gooit de wethouder het nu over een andere boeg door het nemen van een zogenoemd algemeen belangbesluit. Dat besluit plaatst sportcentrum Malden buiten de Wet Markt & Overheid en geeft de raad de discretionaire wettelijke bevoegdheid om activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang uit te zonderen van de gedragsregels van de Wet M&O.

'Normale gang van zaken'

Volgens de wethouder een hele normale gang van zaken die ook in andere gemeentes voorkomt, omdat zwembaden en sporthallen anders nooit te exploiteren zijn. Waarom dan niet gelijk die weg gekozen? Maarten Schoenaker: 'Er zijn meerdere manieren en onze juristen hadden niet verwacht dat de ACM zich überhaupt zou bemoeien met de exploitatiebijdrage.'

'Zonder commerciële activiteiten zou gemeente meer betalen'

Een derde partij heeft in opdracht van het college marktonderzoek gedaan en concludeert dat de commerciële activiteiten van Laco (waaronder fitness) de maatschappelijke activiteiten van Laco ondersteunen en daaraan (financieel) zeer substantieel bijdragen.
'Zonder die commerciële activiteiten zou de exploitatiebijdrage van de gemeente aan Laco veel hoger zijn', zo houdt wethouder Schoenaker de raad voor.

Wethouder tegen raad: 'Volg mijn lijn, anders volgt een boete'

Hij vraagt de raad 'met klem en nadrukkelijk' om de lijn van het college te volgen. 'Indien uw raad besluit geen algemeen belangbesluit vast te stellen zal dit zeer waarschijnlijk leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom door de ACM aan de gemeente. De last zal inhouden dat de gemeente onder het verbeuren van een geldsom het besluit van de ACM moet uitvoeren. '
Op 26 september moet de gemeenteraad van Heumen er over beslissen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!