Nieuws

Buren gaat bibliotheekservice anders inrichten

Sinds 2014 zet de gemeente Buren het budget voor leesstimulering in voor het faciliteren van één bibliotheekvestiging en drie servicepunten van Karmac Bibliotheekservices. Uit een evaluatie blijkt dat een zeer beperkt aantal inwoners gebruikmaakt van deze bibliotheekvoorzieningen. Om de toegang tot boeken en leesstimulering te vergroten is het ontwikkelen van een nieuwe aanpak gewenst. Daarom gaat de gemeente Buren investeren in jeugdbibliotheken op alle scholen binnen de gemeente en het ontwikkelen van goede leespunten in Lienden, Maurik, Buren en Beusichem.
BUREN - Sinds 2014 zet de gemeente Buren het budget voor leesstimulering in voor het faciliteren van één bibliotheekvestiging en drie servicepunten van Karmac Bibliotheekservices. Uit een evaluatie blijkt dat een zeer beperkt aantal inwoners gebruikmaakt van deze bibliotheekvoorzieningen. Om de toegang tot boeken en leesstimulering te vergroten is het ontwikkelen van een nieuwe aanpak gewenst. Daarom gaat de gemeente Buren investeren in jeugdbibliotheken op alle scholen binnen de gemeente en het ontwikkelen van goede leespunten in Lienden, Maurik, Buren en Beusichem.
Verantwoordelijk wethouder Russchen is blij met deze ontwikkeling: “We willen boeken meer naar de mensen brengen in plaats van mensen naar de boeken. Om de laaggeletterdheid aan te pakken moeten we vooral investeren in de jeugd. Ook daar zijn nog altijd taalachterstanden. Ik ben heel blij dat we dit nu ook samen met de scholen en kinderopvang gaan doen.”
Voor alle andere inwoners worden boeken en leesactiviteiten beschikbaar op leespunten. Deze leespunten komen op de huidige Leerpunten in Beusichem, Buren, Lienden en Maurik waar inwoners nu al met een leervraag terecht kunnen. Hier is iedereen welkom om boeken uit te zoeken, tijdschriften en de krant te lezen.