Nieuws

Rekenkamer Tiel adviseert gemeenteraad over controle sociaal domein

De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeenteraad zijn controlerende en sturende taak op het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) goed kan vormgeven. Goede en tijdige informatie over de taken in het sociaal domein is belangrijk. Het gaat hierbij niet alleen om gemeenschapsgeld maar ook om inwoners die zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben.
TIEL - De Rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeenteraad zijn controlerende en sturende taak op het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) goed kan vormgeven. Goede en tijdige informatie over de taken in het sociaal domein is belangrijk. Het gaat hierbij niet alleen om gemeenschapsgeld maar ook om inwoners die zorg, begeleiding of ondersteuning nodig hebben.
Voor een goed inzicht in onder andere instroom, uitstroom en kosten is een set indicatoren ontwikkeld waarover de raad regelmatig rapportages zou moeten ontvangen.

Over de Rekenkamercommissie

Sinds 2016 heeft de gemeente(raad van) Tiel een onafhankelijke rekenkamer-commissie. Deze
commissie doet onderzoek naar de realisatie van het gemeentelijke beleid. Ook onderzoekt de commissie de mogelijkheden tot verbetering van de efficiency en de effectiviteit van het beleid en de beleidsuitvoering. Het doel hiervan is om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn controlerende taak.