Nieuws

Nog een klus liggen om aan te pakken?

vrijwilligersactie
Navigators Studentenvereniging Wageningen wil een vrijwilligersactie houden met hun nieuwe eerstejaars studenten op vrijdag 30 augustus.
WAGENINGEN - Navigators Studentenvereniging Wageningen wil een vrijwilligersactie houden met hun nieuwe eerstejaars studenten op vrijdag 30 augustus.
Zij zijn nog op zoek naar een klus/activiteit voor vrijdag. Zij staan open voor allerlei taken. Het kan in de ochtend of in de middag.
Het gaat om ongeveer 40 enthousiaste studenten. Indien nodig kunnen zij de groep opsplitsen in kleinere groepen.
Kan jouw organisatie de hulp van 15 tot 40 studenten goed gebruiken?
Neem dan meteen contact op met Eline Sieben van Navigators Studentenvereniging Wageningen, elinesieben@hotmail.com, 06 426 53 094!