Nieuws

Verpleeghuis in Malden onder verscherpt toezicht, neemt kritiek 'zeer serieus'

Verpleeghuis Malderburch.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat cliënten van zorgcentrum Malderburch in Malden risico's lopen omdat de zorg niet voldoet aan de eisen. Als gevolg daarvan is de instelling voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld. © Omroep Gelderland
MALDEN - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat cliënten van zorgcentrum Malderburch in Malden risico's lopen omdat de zorg niet voldoet aan de eisen. Als gevolg daarvan is de instelling voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld.
Volgens een rapport van de inspectie voldoet Malderburch niet of grotendeels niet aan 11 van de 19 getoetste normen. Zo is de deskundigheid van personeel onvoldoende en wordt er te weinig gestuurd op kwaliteit, veiligheid en medicatieveiligheid. 

Onvoldoende inzicht op de risico's

Het woon-zorgcomplex in Malden waar de zorg onvoldoende is bestaat uit twee delen. Een open en een gesloten deel waar ongeveer plaats is voor 100 cliënten.
De inspectie vindt dat de zorginstelling onvoldoende lerend vermogen laat zien, onvoldoende zicht heeft op de risico’s en verbeterpunten en daar niet genoeg naar handelt. Aanleiding voor de ondertoezichtstelling is een regulier, onaangekondigd bezoek van de inspectie op 12 oktober 2018. 

Inspectie niet genoeg vertrouwen

Tijdens het tweede bezoek op 9 juli van dit jaar bleek dat de door Malderburch ingezette maatregelen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. De inspectie heeft niet genoeg vertrouwen dat de zorgaanbieder alsnog tot het gewenste resultaat komt. Het verscherpte toezicht is daar het directe gevolg van.
De inspectie constateert wel dat er inmiddels urgentiebesef is bij de raad van bestuur en raad van toezicht. Dat blijkt volgens de inspectie uit de acties die de bestuurder inmiddels in gang heeft gezet. Het besef dat er echt wat moet veranderen blijkt ook uit een reactie van Malderburch op het verscherpte toezicht.

Malderburch wel vertrouwen

De raad van bestuur en raad van toezicht laten weten dat ze de bevindingen van de inspectie herkennen en zeer serieus nemen. Er is een extern projectleider aangetrokken die zich volledig gaat focussen op de verbeterpunten uit het rapport. Daarnaast gaat Malderburch een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties volgen, dat in 2018 door minister De Jonge is gepresenteerd.
Dat moet de zorginstelling helpen om merkbaar en meetbaar te verbeteren. De raden hebben er vertrouwen in dat over een half jaar de door de inspectie geconstateerde knelpunten op orde zijn. De inspectie volgt gedurende het verscherpt toezicht de voortgang van verbetermaatregelen nauwlettend.
Wanneer de zorgaanbieder niet de in het verscherpt toezicht gestelde maatregelen binnen de gestelde termijn heeft getroffen kan de inspectie een vervolgmaatregel inzetten. De inspectie kan dan bijvoorbeeld zelf ingrijpen of een dwangsom opleggen.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!