Nieuws

Gemeente Ede zoekt geschikte woningen voor arbeidsmigranten

In Ede werken en verblijven tussen de 1500 en 2500 arbeidsmigranten. De gemeente gaat voor deze bevolkingsgroep op zoek naar geschikte huisvesting. Op dit moment heeft Ede nog onvoldoende zicht op waar de arbeidsmigranten wonen. © Pixabay
EDE - In Ede werken en verblijven tussen de 1500 en 2500 arbeidsmigranten. De gemeente gaat voor deze bevolkingsgroep op zoek naar geschikte huisvesting. Op dit moment heeft Ede nog onvoldoende zicht op waar de arbeidsmigranten wonen.
Het belangrijkste is volgens de gemeente dat de arbeidsmigranten een geschikte woonplaats krijgen. Het komt nu nog wel eens voor dat ze op een recreatiepark wonen.
Nieuwe woonplaatsen kunnen zowel grootschalige woningcomplexen (meer dan 100, maximaal 400 bewoners) zijn als kleinschalige complexen met minder dan 100 bewoners. De gemeente wil bij de huisvesting in ieder geval rekening houden met de omgeving; de arbeidsmigranten moeten op korte afstand van hun werklocatie wonen en er moeten genoeg voorzieningen in de buurt zijn. 

Drie categorieën

De gemeente Ede onderscheidt drie categorieën: kortverblijvers, langverblijvers en vestigers.
Onder de eerste categorie vallen arbeidsmigranten die na een paar maanden alweer terug naar huis gaan, de langverblijvers blijven een paar maanden tot een paar jaar in Nederland, maar gaan wel weer weg, en tot slot de laatste groep; zij die zich permanent in Nederland vestigen.
Het zoeken van geschikte woonvoorzieningen geldt voor de eerste twee categorieën. De vestigersgroep kan een woning zoeken via de reguliere woningmarkt.