Nieuws

Gemeente Ede wil bijdragen aan Regionale Energiestrategie

Foto ter illustratie: Pixabay
De gemeente Ede wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hetzelfde geldt voor de regio Foodvalley. Daarom maakt de regio nu een Regionale Energiestrategie (RES). In de strategie schrijft de regio op hoeveel duurzame energie er in 2030 opgewekt kan worden, met een doorkijkje naar 2050. Dat meldt de gemeente Ede woensdag in een persbericht.
EDE - De gemeente Ede wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hetzelfde geldt voor de regio Foodvalley. Daarom maakt de regio nu een Regionale Energiestrategie (RES). In de strategie schrijft de regio op hoeveel duurzame energie er in 2030 opgewekt kan worden, met een doorkijkje naar 2050. Dat meldt de gemeente Ede woensdag in een persbericht.

Vijfendertig terrawattuur

Foodvalley is één van de dertig regio’s waar een RES opgesteld wordt. Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord willen de 30 regio’s in Nederland samen vijfendertig terrawattuur duurzame elektriciteit op land opwekken. Iedere regio maakt een plan waarin onderbouwd wordt hoe de regio een bijdrage kan leveren aan die doelstelling. Ook warmte in de gebouwde omgeving en de benodigde opslag en energie-infrastructuur komen aan bod. De Regio Foodvalley volgt naar eigen zeggen de afgesproken doelstelling in het Gelders Energie Akkoord, namelijk 55% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

'Duurzame energie als regio opwekken'

Wethouder Lex Hoefsloot: 'De meeste ingewikkelde vragen zijn natuurlijk hoeveel duurzame energie we nu daadwerkelijk als regio kunnen opwekken en waar we dat het beste kunnen doen. Dat vraagt goede ruimtelijk keuzes. Het is fijn dat we dit vraagstuk nu als regio gezamenlijk oppakken, want energie houdt niet op bij de gemeentegrens.’

2021

De overheden in Regio Foodvalley (provincies Gelderland en Utrecht, acht regiogemeenten en Waterschap Vallei en Veluwe) verwachten de RES in 2021 te kunnen vaststellen. De gemeenteraad in Ede bespreekt in september een startdocument.