Nieuws

Toekomstvisie moet landgoed Kernhem beschermen

Een grote groep betrokkenen bij landgoed Kernhem heeft samen met de gemeente een toekomstvisie voor het gebied opgesteld, zo meldt de gemeente Ede dinsdag in een persbericht. © gemeente Ede
EDE - Een grote groep betrokkenen bij landgoed Kernhem heeft samen met de gemeente een toekomstvisie voor het gebied opgesteld, zo meldt de gemeente Ede dinsdag in een persbericht.
In de visie zijn een achttal hoofdpunten opgeschreven, die ervoor moeten zorgen dat Kernhem ook in de toekomst onmiskenbaar een landgoed blijft. Iedere nieuwe ontwikkeling wordt in de toekomst langs de ‘meetlat’ van de visie gelegd.

Hoofdpunten

In de visie is onder meer vastgelegd dat het verleden zichtbaar moet blijven op het landgoed en dat sociale, maatschappelijke en recreatieve functies van groot belang zijn. De biodiversiteit moet worden beschermd en gestimuleerd. Circulaire land- en tuinbouw op het landgoed kan hieraan een bijdrage leveren. Toekomstwensen zijn er ook. De entrees van het landgoed kunnen beter en mooier, een coördinator die samenwerking versterkt zou ook van toegevoegde waarde zijn. Het landgoed zou in de toekomst ook in het bestemmingsplan als landgoed moeten worden aangewezen.

Wethouder blij met resultaat

Wethouder Vreugdenhil is tevreden met het resultaat. 'Landgoed Kernhem willen we graag beschermen en deze visie geeft duidelijkheid over wat we wel en niet willen op het landgoed. Bovendien is de visie echt voor en door het landgoed gemaakt. Dit soort documenten werden nog niet eens zo heel lang geleden aan het bureau van een ambtenaar geschreven. Deze visie is gemaakt door een werkgroep waarin iedereen die bij het landgoed betrokken is, heeft meegewerkt. Deze mensen verdienen daar een enorm compliment voor.’

Tuincentrum

Op basis van de visie is een eerste schets gemaakt voor de ontwikkeling van Kalverkampweg 3, het voormalige tuincentrum. Het gaat daarbij vooral om te laten zien hoe een nieuwe ontwikkeling tot stand kan komen met inachtneming van de visie en de kaders. Een concreet plan is er nog niet.

Gemeenteraad

De werkgroep presenteert de visie in september in de gemeenteraad. Daarna neemt de raad er een besluit over.