Nieuws

Keppel staat op tegen ‘ambitieloze’ woonvisie

De Dorpsraad Keppel en Eldrik stoort zich aan het beoogde woonbeleid van Bronckhorst en heeft een eigen plan ontwikkeld voor de voormalige voetbalvelden in Hoog-Keppel. In plaats van een veld vol zonnepanelen, ziet de belangengroep meer in een kleinschalige woonwijk Hessendaal met zonnepanelen op de daken. © REGIO8 (archief, voormalige velden H en K
De Dorpsraad Keppel en Eldrik stoort zich aan het beoogde woonbeleid van Bronckhorst en heeft een eigen plan ontwikkeld voor de voormalige voetbalvelden in Hoog-Keppel. In plaats van een veld vol zonnepanelen, ziet de belangengroep meer in een kleinschalige woonwijk Hessendaal met zonnepanelen op de daken.
'Dit is een woonvisie voor een plattelandsgemeente ver weg van de regio', zo typeert voorzitter Johannes Arets de plannen van Bronckhorst. 'Hoog-Keppel ligt tussen Doetinchem en Doesburg in, dat is een volledig ander gebied. Makelaars die wij hebben geraadpleegd geven aan dat er enorm veel vraag naar woningen is.' 
Bronckhorst gebruikt in het woonbeleid, waar de raad op donderdag 18 juli over spreekt, vierhonderd nieuwe woningen tot 2025 als richtgetal. Voor tweehonderd woningen daarvan ligt al een uitvoeringsplan klaar, maar op de voormalige velden van voetbalclub H en K is geen ruimte voor bouw. 'Grootschalige woningbouw bij de provinciale weg past niet in de woonvisie', zo laat de gemeente weten over de plannen van de Dorpsraad. 'Bovendien is niet aangetoond dat er behoefte is aan woningen.'
De Dorpsraad heeft een plan ontwikkeld waarbij tennisclub De Drieslag verhuist naar een nieuwe accommodatie bij de sporthal. Op de huidige locatie van de tennisbanen komt ruimte voor parkeergelegenheid voor het twintigtal woningen dat moet worden gerealiseerd op de voetbalvelden. De huizen moeten een mengvorm worden tussen starters- en seniorenwoningen, waardoor de mobiliteit op de woningmarkt in Laag- en Hoog-Keppel kan worden aangewakkerd. Bewoners van de kernen spreken donderdagavond over de plannen tijdens een informatieavond.

AGEM in de wachtkamer

De Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) opperde enkele jaren geleden het idee om tussen de vier- en zevenduizend zonnepanelen te plaatsen op de voormalige voetbalvelden. 'Voor zover wij weten wil de gemeente wil graag verder, maar vooralsnog staat AGEM in de wachtstand', zo laat de energiemaatschappij weten. 'Er is wel de intentie voor de realisatie van dit zonnepark, maar nog geen concreet plan.'