Nieuws

Bennekom en Lunteren beste winkelgebieden in de regio

Consumenten vinden de winkelgebieden in Bennekom en Lunteren de beste in de regio. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van bureau I&O in de regio Foodvalley. Zowel voor het doen van dagelijkse boodschappen als voor uitgebreider winkelen scoren de twee dorpscentra hoog. Ook de andere winkelgebieden in Ede halen ruime voldoendes. © Pixabay
EDE - Consumenten vinden de winkelgebieden in Bennekom en Lunteren de beste in de regio. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van bureau I&O in de regio Foodvalley. Zowel voor het doen van dagelijkse boodschappen als voor uitgebreider winkelen scoren de twee dorpscentra hoog. Ook de andere winkelgebieden in Ede halen ruime voldoendes.

Dagelijkse boodschappen

Uit het onderzoek blijkt dat de dagelijkse boodschappen meestal in de directe omgeving worden gekocht. Dit geldt zeker voor de inwoners van Bennekom en Ede, waar slechts 1 op de 10 inwoners de boodschappen niet in de eigen kern doet. 
De inwoners van de kleinere kernen in de gemeente gaan voor de boodschappen wat vaker naar een andere kern, soms ook buiten de gemeentegrens. Maar er komen ook veel mensen van buiten boodschappen doen. Vooral Otterlo, Lunteren en Ede centrum profiteren voor wat betreft dagelijkse boodschappen van de vele toeristen die de gemeente bezoeken. 
Daarnaast weet Bennekom veel consumenten uit Wageningen en Renkum te trekken en doet Harskamp het opvallend goed bij consumenten uit Otterlo en de gemeente Barneveld. Verder blijkt dat momenteel 3% van de bestedingen aan dagelijkse boodschappen via internet worden gedaan.

Niet-dagelijkse boodschappen

De niet-dagelijkse boodschappen (bijvoorbeeld elektronica, bouwmarkt en woninginrichting) worden vaker buiten de gemeentegrens gedaan. De gemeente Ede blijft hier wat achter bij Veenendaal en Barneveld. Vanwege het beperktere aanbod geldt dit nog sterker voor de kleinere kernen. Een deel van deze bestedingen landt in het centrum van Ede, maar ook Veenendaal en Barneveld profiteren flink van de consumenten in de kleine kernen en het buitengebied van Ede. Ook internet snoept een groot deel van de bestedingen van de winkelgebieden af (23%).

Leegstand en vloerproductiviteit

In het rapport wordt verder geconstateerd dat binnen de gemeente Ede een relatieve lage vloerproductiviteit wordt behaald. Dit is de omzet per m2 winkelvloeroppervlakte. Dit wordt veroorzaakt door het relatief hoge aandeel leegstand in de gemeente Ede. De gemeente Ede is daarom sinds 2017 bezig met een retailbeleid om het aantal winkelmeters te verminderen, door bijvoorbeeld mee te werken aan de vestiging van andere functies als wonen, dienstverlening, ambachten en cultuur. Ook werkt de gemeente Ede in het programma levendig centrum aan het vergroten van de aantrekkingskracht van het centrum van Ede.
De eerste resultaten van het beleid beginnen zichtbaar te worden en de verwachting is dan ook dat het aantal winkelmeters en ook de leegstand de komende jaren zal verminderen.