Nieuws

Zaltbommel heeft eindelijk een oplossing voor zijn arbeidsmigranten

ZALTBOMMEL - Zaltbommel heeft eindelijk de knoop doorgehakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. De raad wil dat er in 2025 geen arbeidsmigrant meer in de dorpskernen woont. Dat betekent dat ook geconcentreerde locaties tot 150 personen vanaf nu mogelijk zijn.
In het uiteindelijke beleidskader is huisvesting bij de tuinders mogelijk. Net als geconcentreerde huisvesting. In het beleidsvoorstel van de wethouder was 'verkamering', een term voor meerdere arbeidsmigranten in een eengezinswoning, nog toegestaan in dorpskernen. 
De raad paste dit aan: zij wilde dat er vanaf 2025 geen arbeidsmigranten meer in eengezinswoningen wonen. Dat heeft wel als gevolg dat geconcentreerde locaties gerealiseerd moeten worden - want de arbeidsmigranten moeten wel ergens naartoe verhuizen. 'Zonder geconcentreerde locaties kunnen we de arbeidsmigranten niet kwijt', zegt wethouder Gijs van Leeuwen.
Hij is blij dat de raad unaniem tot een besluit is gekomen en er een beleidskader ligt. Nu kunnen initiatiefnemers, zoals uitzendbureaus, verder. 'Het is natuurlijk zo dat tuinders nu aanvragen zullen indienen om arbeidsmigranten te huisvesten.'
Zaltbommel heeft eindelijk een oplossing voor zijn arbeidsmigranten
Een lange weg 
Verantwoordelijk wethouder Gijs van Leeuwen (SGP) praatte lang en uitvoerig met inwoners, uitzendbureaus en tuinders. Die gesprekken startten in juli 2018. In maart van dit jaar presenteerde de wethouder trots het plan. Toen hij het beleid aan de raad voorlegde bleek dat er niet voldoende draagvlak was: twee keer moest er extra vergaderd worden en ook achter de schermen spraken de partijen uitvoerig met elkaar. Een paar weken geleden diende de raad tijdens een speciale vergadering vijf moties in. Die moties heeft de wethouder de afgelopen weken in het vastgestelde beleid verwerkt.
De discussie in de raad ging ook nog over de integratie van arbeidsmigranten die langer blijven. Zij zouden hulp moeten krijgen bij het leren van de taal met als doel goed te integreren. 
De wethouder beloofde hiernaar te kijken nadat hij duidelijkheid had over het aantal arbeidsmigranten dat in Zaltbommel blijft hangen - al verwacht hij dat het merendeel slechts tijdelijk blijft. Van Leeuwen: 'Het gaat in dit beleid vooral om seizoensarbeiders bij tuinders.'
Ook met het aangepaste beleid door de raad zegt de wethouder uit de voeten te kunnen: 'ik denk dat het goed is voor de samenleving, voor de arbeidsmigranten en ook voor de bedrijven.'

Mogelijke locaties

Aanleiding voor de lange gesprekken was het partycentrum Heeren van Suylighem. Destijds was het plan om daar 200 tot 400 arbeidsmigranten te huisvesten. Inwoners van het dorp kwamen daar echter tegen in opstand. Zoals het beleid er nu ligt mogen daar straks maximaal 150 arbeidsmigranten wonen. In een vorige raadsvergadering benadrukten verschillende partijen deze plek niet uit te willen sluiten.