Nieuws

Oud-wethouder Elburg verzwijgt advieswerk: 'Dat is in strijd met de wet'

ELBURG - Oud-wethouder en huidig raadslid voor de SGP in Elburg, Jan Polinder, heeft meerdere keren werkzaamheden voor een adviesbureau verzwegen terwijl die werkzaamheden op dat moment werden besproken in de gemeenteraad. Het raadslid zelf zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.
Het adviesbureau adviseert een bedrijf dat zaken doet met de gemeente. Polinder sprak namens het bureau met de gemeente Elburg en dat is in strijd met de gemeentewet, zegt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries:  'Je mag geen raadslid zijn, en tegelijk adviseur van een partij waarmee de gemeente in onderhandeling is.'

Buurt sloeg alarm

In Elburg is de afgelopen tijd consternatie ontstaan over de vestiging van arbeidsmigranten in het voormalige gebouw van de Marechaussee op 't Harde. Dat gebouw werd vorig jaar verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf en eerst aangeboden aan de gemeente Elburg. De gemeente zag af van aankoop. Polinder was destijds de verantwoordelijk wethouder. 
Vastgoedondernemer Frens uit Nunspeet kocht vervolgens het gebouw. Hij wil het gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar de buurt is hier fel tegen.
De vastgoedondernemer wordt in dit traject bijgestaan door Kubiek, een adviesbureau waar Polinder werkzaam is als projectleider. De buurt sloeg daarop aan en wees de gemeenteraad erop in een commissievergadering op 24 april. 
Polinder verklaarde in die vergadering dat zijn collega dit dossier behandelde. 'Ik voel mij vrij hier te zitten, aangezien mijn collega Frens adviseert', reageerde hij.   
Tijdens een daaropvolgende gemeenteraadsvergadering en voor de camera van Omroep Gelderland verwees hij naar die verklaring en vertelde hij;  'Ik ben daar niet de projectleider van en kan meediscussiëren over dit onderwerp.' 

Ander licht op de zaak

De gemeente Elburg heeft een feitenrelaas rondom het brigadegebouw opgesteld. Daaruit blijkt dat Polinder op 24 januari namens het adviesbureau over het arbeidsmigrantengebouw heeft gesproken met ambtenaren van de gemeente Elburg. Bovendien heeft hij op 1 februari via de mail contact gehad met de gemeente, als vertegenwoordiger van de heer Frens.
En dat is in strijd met de gemeentewet, zegt bestuurskundige Michiel de Vries. 'Als raadslid zou hij überhaupt niet mogen werken voor een bedrijf dat onderhandelt met de gemeente', benadrukt hij. 'Dat staat duidelijk vermeld in de gemeentewet.'
Polinder is zich van geen kwaad bewust. 'In mijn interpretatie doelt de gemeentewet op geschillen tussen de gemeente en een partij. Niet op een vergunningaanvraag. Ik heb in mijn tijd als raadslid veel vaker met de gemeente om tafel gezeten, om een vergunningaanvraag te regelen voor iemand. Als we die wet zo gaan interpreteren, kan ik niet langer in Elburg werken.'

Schijn van belangenverstrengeling

De Vries vindt dat Polinder daarmee te kort door de bocht gaat. 'Die wet is er niet voor niets: als raadslid, en zeker als oud-wethouder, heb je voorkennis. Als je die voorkennis gebruikt in onderhandelingen namens een andere partij, dan is dat op z'n minst schimmig.'
Polinder begrijpt dat de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. 'Daarom ben ik bijvoorbeeld ook niet aanwezig geweest bij de bijpraatavond met de buurt', legt hij uit. 'Dan zouden ze mij toch zien als die oud-wethouder, die de zaakjes wel even regelt. Al denk ik dat ik daar als adviseur gewoon had mogen zijn, ook al ben ik raadslid.'
Hij is geen projectleider in dit traject, maar geeft ook toe contact te hebben met zijn collega over de zaak. 'Natuurlijk bespreken we af en toe de gang van zaken op 't Harde. Zo gaat dat, als je met elkaar werkt.'
Daarnaast vindt het raadslid dat hij ook binnen de raad correct gehandeld heeft. 'Toen mijn naam gekoppeld werd aan dit project, heb ik aangegeven dat ik hier niet langer over in de raad zou praten. Ik heb me, bij de stemming hierover, ook onthouden van stemmen. Dat vind ik integer. Ik ben er voor mezelf heilig van overtuigd dat ik in dit dossier niet iets heb gedaan wat niet kan.'
Dat Polinder op 24 januari namens de ondernemer met de gemeente heeft gesproken, is in de optiek van De Vries dus fout. De burgemeester of gemeenteraad zouden hiervoor sancties moeten opleggen aan het raadslid, vindt de hoogleraar bestuursrecht. Komende maandag spreekt de raadscommissie over het feitenrelaas. 
Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!