Nieuws

Rosmarijn Boender neemt afscheid van Hattemse politiek

Na afloop van de vergadering van de Commissie Algemene en Ruimtelijke zaken maandagavond, heeft Rosmarijn Boender (VVD) afscheid genomen van dit commissiewerk. Als dank voor haar inzet kreeg zij van voorzitter Erwin Kwakkel een mooie bos bloemen. © RTV Hattem
HATTEM - Na afloop van de vergadering van de Commissie Algemene en Ruimtelijke zaken maandagavond, heeft Rosmarijn Boender (VVD) afscheid genomen van dit commissiewerk. Als dank voor haar inzet kreeg zij van voorzitter Erwin Kwakkel een mooie bos bloemen.
Boender blijft actief in de politiek en wel als lid van Provinciale Staten van Gelderland, waarin zij recent zitting heeft genomen in de fractie van de VVD.
Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Vanuit haar nieuwe functie zal Rosmarijn Boender dus betrokken blijven bij het wel en wee in Hattem.