Nieuws

Dag tegen ouderenmishandeling

Vandaag is het de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd besteden organisaties aandacht aan het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling. Denk hierbij aan lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financieel misbruik bij ouderen. Het Ministerie van VWS start met de nieuwe campagne “Het houdt niet op, totdat je iets doet”.
TIEL - Vandaag is het de Internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd besteden organisaties aandacht aan het signaleren, stoppen en voorkomen van ouderenmishandeling. Denk hierbij aan lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financieel misbruik bij ouderen. Het Ministerie van VWS start met de nieuwe campagne “Het houdt niet op, totdat je iets doet”.
Landelijke cijfers spreken over zo’n 200.000 gevallen van ouderenmishandeling per jaar. Veilig Thuis Gelderland-Zuid  had in 2018 ruim 200 adviesvragen, meldingen en onderzoeken over ouderenmishandeling. De kennis over ouderenmishandeling neemt  toe, maar er rust nog wel een taboe op om er over te praten.
“Om die reden zetten we in op bewustwording, voorlichting en het vergroten van handelingsperspectief. We betrekken daarbij professionals, vrijwilligers en inwoners van de regio Gelderland-Zuid. En we leggen ook uit dat zij Veilig Thuis kunnen bellen voor (anoniem) advies of een melding”, aldus de Maaike Geertzen, projectleider ouderenmishandeling van GGD Gelderland-Zuid.