Nieuws

Eén van deze partijen moet centrum Wijchen een 'nieuw jasje' geven

Kasteel Wijchen
De gemeente Wijchen introduceerde eerder dit jaar het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'; plannen om, naar eigen zeggen, het centrum van Wijchen mooier en leefbaarder te maken. De laatste selectieronde voor de partij die de plannen uitvoert, is nu van start gegaan. © Wikimedia Commons
WIJCHEN - De gemeente Wijchen introduceerde eerder dit jaar het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'; plannen om, naar eigen zeggen, het centrum van Wijchen mooier en leefbaarder te maken. De laatste selectieronde voor de partij die de plannen uitvoert, is nu van start gegaan.
Het negatieve bedrag blijkt uit de perspectiefnota; een voorspelling van het financiële plaatje van de komende jaren en de eerste stap in een begrotingsproces. ‘We ontvangen nog steeds te weinig geld van het Rijk om taken als Jeugdzorg en de Bijstand uit te voeren. Hierdoor zijn we genoodzaakt om extra geld uit reserves te halen’, zo klinkt het.
Vanwege de tekorten op het sociaal domein - iets waar veel gemeenten mee kampen - bekijkt het college de komende maanden waar bespaard kan worden. De gemeente onderzoekt waar bezuinigd kan worden en waar extra inkomsten gewonnen kunnen worden. Het college geeft aan dat ze waarschijnlijk meer dan 200.000 euro per jaar gaat bezuinigen.
Door de tekorten is er volgens wethouder Geert Gerrits geen ruimte meer om gewenste projecten zoals een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) en school in Wijchen West uit te werken.

Meer belasting, hogere leges

Bedragen gewonnen uit Wijchense bouwprojecten en industrieterrein Bijsterhuizen lopen steeds verder terug. ‘Dat wat we er nog uit kunnen halen, zet geen zoden aan de dijk. We zijn aan het kijken naar nieuwe manieren om geld te krijgen. Hogere belastingen en leges sluit ik niet uit. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar manieren om toerisme te stimuleren’, legt Gerrits uit.
Door de tekorten op jeugdzorg/Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er in 2019 sprake van een negatief effect van 0,8 miljoen euro. Wijchen verwacht dat dit in 2023 terugloopt naar 1,7 miljoen.

'Het Rijk wordt onvoorspelbaarder'

‘Het Rijk ziet dat we te weinig hebben en ze willen ook iets wel compenseren, maar die compensatie is niet genoeg. We schieten er niets mee op en ons gemeentefonds gaat er zelfs op achteruit. De Rijksoverheid wordt steeds onvoorspelbaarder, waardoor je als lokale overheid niet goed je werk kan doen’, legt de Wijchense wethouder uit.
Dit jaar verwacht de gemeente op de totale begroting een tekort van 776.000 euro. Volgend jaar staat Wijchen nog meer in de min (-1.264.000 euro), maar vanaf 2021 is de verwachting dat er een positief resultaat onder de streep staat. De voorspelde begroting toont in 2023 een eindbedrag van 1.336.000 euro.