Nieuws

Tiel wil tal van extra maatregelen om stad schoon te houden met nieuw afvalsysteem

Extra campagnes, extra toezicht, extra schoonmaken en extra handhaving. Er moet van alles extra gebeuren om Tiel schoon te houden met de invoering van een nieuw afvalsysteem volgende maand. Deze maatregelen kosten in 2019 zo'n 87.000 euro en in 2020 circa 130.000 euro extra. Dat is te lezen in het plan Tiel Schone Stad waar het bestuur van Avri binnenkort over besluit. © Omroep Gelderland
TIEL - Extra campagnes, extra toezicht, extra schoonmaken en extra handhaving. Er moet van alles extra gebeuren om Tiel schoon te houden met de invoering van een nieuw afvalsysteem volgende maand. Deze maatregelen kosten in 2019 zo'n 87.000 euro en in 2020 circa 130.000 euro extra. Dat is te lezen in het plan Tiel Schone Stad waar het bestuur van Avri binnenkort over besluit.
door Menno Provoost
Tiel heeft er bij het bestuur van Avri op aangedrongen dat er in de stad meer nodig is dan in andere gemeenten om de invoering van het nieuwe inzamelsysteem goed te laten verlopen. De vrees is dat de openbare ruimte sterk vervuild nu alle inwoners hun restafval tegen hogere kosten naar een ondergrondse container moeten gaan brengen. Ook nu al wordt er regelmatig afval bij de ondergrondse containers in de binnenstad gezet, in plaats van dat het erin wordt geworpen. Ook belandt meer huishoudelijk afval in openbare prullenbakken of wordt het ergens gedumpt.
Een reeks aan extra maatregelen moet dit tegen gaan. Containers moeten wanneer nodig geleegd kunnen worden in het weekend en tijdens evenementen, afval dat bij containers geplaatst wordt moet vaker en sneller weggehaald worden en er moet een systeem komen om dumpingen in de gaten te houden. Daarbij moeten toezichthouders ook in de weekenden gaan posten bij de containers om mensen die er afval neerzetten te beboeten. De openbare prullenbakken zouden ook regelmatig geïnspecteerd moeten worden op restafval.
De gemeente is altijd tegen de invoering van dit systeem geweest, maar dolf in de stemming in het algemeen bestuur het onderspit. Nog altijd dringt Tiel aan op het tenminste onderzoeken van een systeem van nascheiden, waarbij het afval zoveel mogelijk achteraf pas gescheiden wordt en niet door de inwoners. Dit onderzoek komt er voorlopig niet. In het najaar wordt opnieuw gekeken of het bestuur nog zo'n onderzoek wil.

Proef met strenge en vriendelijke container

Om mensen beter te informeren en te betrekken bij het afval inzamelen zijn extra campagnes bedacht. Specifieke flyers voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa bijvoorbeeld. Ook komen er proefopstellingen met verschillende uitvoeringen van de container om te kijken welke het beste werkt. Zo is de een aangekleed met een mooi tuintje en worden er bij de andere bordjes met strenge of juist vriendelijke informatie aangebracht. Tiel staat ook meer samenwerking voor met clubs die zich al bezig houden met een mooier Tiel.
Al die extra maatregelen kosten extra geld. Het voorstel is om de kosten van ruim 87.000 euro in 2019 en 129.000 euro in 2020 te verdelen over alle deelnemende gemeenten van Avri. Alleen de kosten van de inspectie van de prullenbakken zou daar niet bij horen omdat dit niet direct samenhangt met de inzameling van het huishoudelijk afval.
Tiel heeft een voorstel gedaan op de kosten te drukken door minder te controleren op de zuiverheid van grondstoffen zoals het groenafval en plastic dat aangeboden wordt. Deze capaciteit zou dan ingezet worden om te controleren op bijplaatsingen. Dit kan er echter toe leiden dat er veel restafval tussen de grondstoffen komt, waardoor vrachten afgekeurd worden. Het beoogde doel van een betere scheiding wordt dan niet bereikt en het leidt dan ook tot hogere kosten.

Luiers en incontinentiemateriaal

De vertegenwoordigers van de acht gemeenten in het algemeen bestuur van Avri vergaderen op 4 juli over het plan Tiel Schone Stad. Dan staat ook een plan op de agenda voor de aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Vooralsnog kunnen deze alleen bij het restafval. Inwoners die hiermee te maken hebben, betalen dus fors meer voor het afvoeren van hun restafval. Bij afvalverwerker ARN in Weurt is een installatie gebouwd om luiers en incontinentiemateriaal te kunnen recyclen. Deze is echter nog niet volop in bedrijf. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer, het Rivierenlandse incontinentiemateriaal er verwerkt kan worden.
Avri heeft een plan uitgewerkt om het materiaal vanaf de eerste helft van volgend jaar apart in te zamelen. Gemeenten kunnen kiezen of ze hiervan gebruik willen maken. De maatregel kost het eerste jaar tussen de vijf en negen euro extra per huishouden, afhankelijk van in welke gemeente je woont. De volgende jaren wordt dit iets goedkoper.
De gemeente West Maas en Waal heeft als enige besloten om de luiers direct al met de invoering van het nieuwe systeem in te zamelen. Dit is gratis voor de inwoners die er gebruik van maken, maar de gemeente moet er wel voor betalen om het als restafval af te voeren.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!