Nieuws

Kritiek op minister: 'Er moet strenger toezicht komen op woonzorginstellingen'

Er moet beter en strenger toezicht komen op woonzorginstellingen. Zeker als het gaat om zorgbedrijven die ex-gevangenen en ex-tbs'ers begeleiden bij de terugkeer in de maatschappij. Dat stellen Kamerleden en deskundigen in reactie op antwoorden van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. © archief ANP
Er moet beter en strenger toezicht komen op woonzorginstellingen. Zeker als het gaat om zorgbedrijven die ex-gevangenen en ex-tbs'ers begeleiden bij de terugkeer in de maatschappij. Dat stellen Kamerleden en deskundigen in reactie op antwoorden van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid.
door Judith Spanjers
De bewindslieden willen naar aanleiding van onderzoek van Omroep Gelderland het beleid van beschermd wonen voor justitiële cliënten aanscherpen. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten zich onveilig voelen door het gebruik van drugs, wapenincidenten, agressie en ongeschoold personeel. Cliënten voelen zich vooral onveilig bij bedrijven die niet alleen zorg bieden aan licht verstandelijk beperkten en psychiatrische cliënten, maar ook aan justitiële cliënten.

'Hoeveel incidenten moeten er nog gebeuren?'

Kamerleden Maarten Hijink (SP) en John Kerstens (PvdA) stelden vragen naar aanleiding van het onderzoek. Zij vinden dat Dekker en Blokhuis in hun antwoorden onterecht concluderen dat het om incidenten gaat. Hijink: 'Dit onderzoek is het topje van de ijsberg. Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest misstanden bij zorgbedrijven. Het wordt tijd dat de minister in gaat zien dat de zorg veiliger moet. Hoeveel incidenten moeten er nog gebeuren voordat er echt ingegrepen wordt?'
'Bijzonder dat ze het over incidenten hebben', zegt ook tbs-advocaat Jan-Jesse Lieftink. 'Er is in het het hele systeem van de forensische zorg een probleem. Er moet een totaaloplossing komen in plaats van gaten dichten.' Het investeren in de kwaliteit van het personeel en goed toezicht vindt hij het belangrijkste. 'Als je misstanden constateert, moet je meteen effectief ingrijpen.'

'Hoezo geen gevaar?'

Tbs-deskundige Jos Poelmann was directeur bij de Pompestichting. Hij bestudeerde de inspectierapporten van de GGD die in handen zijn van Omroep Gelderland. Hij is blij dat er naar aanleiding van het onderzoek maatregelen genomen worden om het beleid aan te scherpen. Hij noemt het opmerkelijk dat de bewindslieden zeggen dat er geen sprake is van gevaar gezien de voorbeelden die te lezen zijn in de rapporten. 'Het is dus van belang dat de inspectierapporten openbaar worden. Dan kunnen de burgers er zelf een oordeel over vellen.'
De politiek is druk bezig om de regels aan te scherpen voor de toelating van nieuwe zorgbedrijven. Voor de zorg die via de gemeente is geregeld - zoals Wmo en Jeugdzorg - gaan deze regels niet gelden. Elke gemeente heeft hierdoor een eigen beleid. PvdA en SP willen dat de gemeentelijke zorg onder dezelfde regelgeving gaat vallen. Verder vindt de SP het van belang dat elke gemeente op dezelfde manier streng toezicht gaat houden.

Kaf van het koren scheiden

Arnhems Kamerlid van de PvdA, John Kerstens, denkt dat het kabinet wel inziet dat er iets niet klopt in het systeem. 'Ze kondigen niet voor niets maatregelen aan. Het probleem is dat die niet ver genoeg gaan. Het toezicht moet tanden laten zien en doorbijten. Door het kaf van het koren te scheiden, straal je uit dat er geen plaats is voor zorgcowboys', zegt Kerstens.
 Zie ook: