Nieuws

Kabinet neemt maatregelen na onderzoek onveilige zorg van Omroep Gelderland

Het kabinet onderneemt actie naar aanleiding van het onderzoek van Omroep Gelderland naar onveilige zorg bij woonzorginstellingen. Er komen meer eisen voor instellingen die ex-gevangenen en ex-tbs'ers begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. Ook wil Den Haag meer grip krijgen op de kwaliteit van de zorg. © Minister Sander Dekker - ANP
Het kabinet onderneemt actie naar aanleiding van het onderzoek van Omroep Gelderland naar onveilige zorg bij woonzorginstellingen. Er komen meer eisen voor instellingen die ex-gevangenen en ex-tbs'ers begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. Ook wil Den Haag meer grip krijgen op de kwaliteit van de zorg.
door Judith Spanjers
Omroep Gelderland deed onderzoek naar woonzorginstellingen in de regio Arnhem. Uit de inspectierapporten van de GGD bleek dat cliënten zich onveilig voelen door het gebruik van drugs in zorginstellingen, wapens en agressie van cliënten. Ook is er ongeschoold personeel. Cliënten voelen zich vooral onveilig bij bedrijven die niet alleen zorg bieden aan licht verstandelijk beperkten en psychiatrische cliënten, maar ook aan justitiële cliënten. 
Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zeggen in een Kamerbrief en in antwoorden op Kamervragen van PvdA en SP, geschrokken te zijn van de uitkomsten van het onderzoek. Ze noemen de incidenten zorgelijk, maar ze zien geen reden om aan te nemen dat er structurele tekortkomingen zijn bij woonzorginstellingen.

Minister komt met beleid

Dekker ontwikkelt nu beleid voor beschermd wonen aan ex-gevangenen en ex-tbs'ers. Hij brengt in kaart welke doelgroep geschikt is voor beschermd wonen en aan welke eisen een aanbieder moet voldoen. Verder wordt het plaatsen van justitiële cliënten onder de loep genomen en wordt bekeken welke stappen er nodig zijn voordat zij de zorg mogen verlaten.
Uit het onderzoek van Omroep Gelderland komt naar voren dat steeds meer kleine commerciële bedrijven die beschermd wonen aanbieden ook contracten afsluiten met justitie. Het overgrote deel van deze bedrijven wordt vooraf niet gecontroleerd. Dekker en Blokhuis erkennen dat het voor kan komen dat bedrijven niet bezocht worden voordat ze een contract krijgen. Ze zeggen dat het toezicht niet tekortschiet.
Bekijk hier het interview met de oud-directeur van de tbs-kliniek van de Pompestichting, Jos Poelmann. 'Beschermd wonen is veel te vrij; tbs-behandeling is hierdoor weggegooid geld.

Inspectierapporten openbaar maken

Dat zorgbedrijven ondanks jarenlange negatieve inspectierapporten door mogen gaan met de levering van zorg, zien de minister en staatssecretaris niet als een probleem. Deskundigen verklaarden tegenover Omroep Gelderland dat zij zich hier wel zorgen om maken. Zij vinden dat de woonzorginstellingen de veiligheid van cliënten, personeel en omwonenden onvoldoende garanderen. De minister en de staatssecretaris ontkennen dat de veiligheid in het geding is geweest. De GGD zou voldoende verbeterafspraken hebben gemaakt.
De inspectierapporten van gemeentelijke controles zijn op dit moment niet openbaar. De minister gaat nu in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om te stimuleren dat gemeenten de rapporten openbaar maken.
De gemeente Arnhem nam maatregelen naar aanleiding van het onderzoek van Omroep Gelderland. Wethouder Roeland van der Zee zegde toe dat er strengere controles komen op de woonzorgbedrijven. Nieuwe bedrijven moeten aan strengere eisen voldoen. Hierbij kijkt de gemeente ook naar het verleden van bestuurders. Ook gaan ambtenaren onaangekondigd op bezoek. Verder komt er een verbeterplan en een onderzoek naar de marktwerking bij beschermd wonen.
Lees hier meer over de incidenten die GGD Gelderland-Midden heeft geconstateerd bij instellingen in de regio Arnhem. 

Zie ook: