Nieuws

Minimaal drie Arnhemse wijken aardgasloos: 'Een beetje China is soms wel fijn'

Er moeten minimaal drie Arnhemse wijken van het aardgas af. Dit is afgesproken in het coalitieakkoord. De gemeenteraad besprak woensdagavond het collegevoorstel om dit mogelijk te maken. © Pixabay
ARNHEM - Er moeten minimaal drie Arnhemse wijken van het aardgas af. Dit is afgesproken in het coalitieakkoord. De gemeenteraad besprak woensdagavond het collegevoorstel om dit mogelijk te maken.
door Huibert Veth
Met de warmtetransitie moeten uiteindelijk 68.000 Arnhemse woningen van het aardgas af voor 2050. In het coalitieakkoord is afgesproken om te starten met het aardgasloos maken van tenminste drie wijken. Hier wordt jaarlijks tot 1,25 miljoen voor vrij gemaakt.
De komende tijd zullen in samenwerking met onder meer bewoners, netbeheerder en woningcorporaties per wijk afspraken gemaakt worden om invulling te geven aan getailleerde uitvoeringsplannen. De wijken Spijkerkwartier, Alteveer Cranevelt, Heijenoord Lombok en Hoogkamp zijn inmiddels benoemd als 'wijken van de toekomst' en worden ondersteund door de gemeente en het Gelders Energieakkoord. Daarnaast zijn er inmiddels twintig wijkinitiatieven gestart. 

Zelforganiserend vermogen

Landelijk is afgesproken dat de aanwijzing van de wijken die helemaal van het gas af zullen gaan minimaal acht jaar voor omschakeling moet gebeuren. Dit zal uiterlijk in 2021 zijn. Dan wijst de raad aan welke wijken er voor 2030 van het gas af moeten. Uitgangspunten in het voorstel zijn om de meest duurzame oplossingen voor te laten gaan, dat de gemeente alleen het voortouw neemt als er te weinig zelforganiserend vermogen is vanuit de wijk en dat betaalbaarheid, betrouwbaarheid en zekerheid voor de eindgebruiker voorop staan.
Verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp: 'De overstap naar schone energie is belangrijk, want klimaatverandering wacht niet op ons. Alle Arnhemmers moeten mee kunnen doen aan de energietransitie.'

'Klimaathysterie'

De Arnhemse energietransitie is totaal onnodig, onrealistisch en onbetaalbaar, volgens fractievoorzitter Coen Verheij (PVV). 'Het kost alleen al 3 miljard om alle 68.000 huishoudens van het gas af te krijgen. Dat is ruim 44.000 euro per huishouden. De armste mensen worden het hardst gepakt door deze klimaathysterie.'
'Het is volstrekt absurd om CO2-uitstoot te willen beperken', vervolgt Verheij. 'Maar als je dat al zou willen moet je juist niet van het gas af gaan. Het overgrote deel van de groene energie wordt opgewekt door het verbranden van biomassa. Dat veroorzaakt zelfs meer CO2-uitstoot dan steenkool of aardgas. Aardgas moeten we koesteren. Het is een schone en efficiënte manier om te stoken en te koken.'

'Gemeente te vrijblijvend'

Er zijn deze avond diverse insprekers aanwezig die de kar trekken om binnen hun wijk invulling te geven aan duurzaamheid en de energietransitie.  Rob Groen van de wijken Alteveer en 't Cranevelt vindt de plannen van de gemeente te vrijblijvend. 'Een beetje China is soms wel fijn. Er moet druk op en soms moet er dan van hogerhand de regie gepakt worden.'
Dat de energiebronnen nog niet altijd duurzaam zijn, is voor Groen geen argument. 'Zie dit als een tussenstap, anders wordt beter de vijand van goed.' De komende weken zal over het voorstel besloten worden.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!