Instellingen

Ede wil 3,5 miljoen extra bezuinigen op zorg

3,5 miljoen extra bezuinigingen in de zorg Ede
Het college van Ede wil 3,5 miljoen euro bezuinigen op de zorg. Het begrotingstekort in het sociale domein moet zo worden teruggedrongen. Onder andere in de jeugdzorg, de thuiszorg, de schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer dreigen veranderingen. Het college stemde dinsdag in met 23 kostenbesparende maatregelen.
EDE - Het college van Ede wil 3,5 miljoen euro bezuinigen op de zorg. Het begrotingstekort in het sociale domein moet zo worden teruggedrongen. Onder andere in de jeugdzorg, de thuiszorg, de schuldhulpverlening en het leerlingenvervoer dreigen veranderingen. Het college stemde dinsdag in met 23 kostenbesparende maatregelen.
door Joukje Beiboer
In totaal was er een tekort van 10 miljoen euro voor de zorg. 6,5 miljoen werd gedicht met eerder afgekondigde maatregelen. En met de nieuw aangekondigde maatregelen moet het structurele begrotingstekort volledig weggewerkt worden. Maar dat betekent wel dat de zorg in Ede op de schop gaat.
Bekijk hier een interview met wethouder Hester Veltman. De tekst loopt door onder de video. 
Wethouder Hester Veltman van Ede. Foto: Omroep Gelderland

'Niet altijd nodig'

Allereerst wil het college dat kritischer gekeken gaat worden of mensen zorg echt nodig hebben. Want volgens het gemeentebestuur wordt nu te vaak 'automatisch' gebruik gemaakt van dure professionele hulp, terwijl dat niet altijd nodig is.
'Incidenten en moeilijkheden horen bij het leven en kunnen in de meeste gevallen opgevangen worden door eigen draagkracht en die van het netwerk', is te lezen in één van de gemeentelijke stukken. 

Vrijwilligers

Ook moet de rol van vrijwilligers in de zorg vergroot worden, 'waardoor kosten worden beperkt'. Volgens het college is deze vorm van steun door vrienden, familie of (vrijwilligers)organisaties ook nog eens 'duurzaam'.

Eerst basisbehoefte in orde

Als derde wil het college dat kwetsbare mensen eerst geholpen worden aan een woning en werk of een nuttige dagbesteding, voordat zij een intensief zorgtraject ingaan. Het kan pas beter gaan met mensen als eerst hun basisbehoefte in orde is, zo is de gedachte. 
Het college verwacht dat hierdoor minder uitkeringen verstrekt hoeven te worden en de zorgkosten voor Jeugd en Wmo omlaaggaan.

Leerlingenvervoer op de schop?

Een vierde pijler van de plannen is zelfstandigheid. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Daarom zou ook het leerlingenvervoer moeten veranderen.
Het college noemt verschillende opties om het leerlingenvervoer goedkoper te maken: beperken van de straal waarbinnen gereisd wordt, leerlingen zelfstandig leren reizen of andere inkoopvoorwaarden stellen.
Mensen moeten ook financieel zelfstandiger worden. Het college wil daarvoor inkomensondersteunende maatregelen herzien. 'Te denken valt aan verlaging van de norm voor toekenning bijzondere bijstand en/of versobering van de inhoud van de inkomensondersteunende maatregelen.'

23 bezuinigingsmaatregelen

Bekijk hier de lijst met bezuinigingsmaatregelen:  
 • Meer gespecialiseerde praktijkondersteuners in plaats van de huisartsen die mensen doorverwijzen naar de GGZ
 • Dagopvang of logeeropvang voor jeugd beperken tot enkele dagdelen per jaar
 • Thuisondersteuning voor mantelzorgers laten uitvoeren door een schoonmaakbedrijf of werkzoekenden via Werkkracht
 • De financiële waardering voor mantelzorgers verruilen voor een niet-financiële waardering
 • Cliëntenondersteuning gedeeltelijk laten uitvoeren door vrijwilligers
 • Inzet informeel netwerk niet langer vrijblijvend
 • Bij voorkeur heeft iemand eerst een woning en werk voordat diegene een zorgtraject ingaat
 • Kwetsbare mensen worden geholpen aan een onderkomen
 • Thuisondersteuning scheiden in twee producten: een product voor inwoners die zelf regie kunnen voeren en een ander product voor mensen die dat niet kunnen
 • 1 of 2 organisaties voor ambulante begeleiding jeugd subsidiëren
 • Vervangen lichtere vormen van maatwerkvoorziening door gesubsidieerde voorziening
 • Inzetten op laagdrempelige ontmoetingsplekken in wijken in plaats van dagbesteding bij speciale instellingen
 • Leerlingenvervoer herzien om kosten te besparen
 • Beschermd Wonen ombuigen naar begeleid wonen
 • Vervoer sociale domein efficiënter inregelen
 • Inzetten op preventie bij jeugd
 • Inkomensondersteunende maatregelen herzien
 • Terugdringen van oneigenlijk gebruik van zorg
 • Managementfunctie Werkkracht komt te vervallen
 • Toegang tot en procesregie van zorg onderbrengen bij de gemeente
 • Huisartsen en de gemeente hebben meer invloed op de omvang van de jeugd-GGZ
 • Zorg inkopen bij partners die de gemeentevisie op zorg onderschrijven
 • Subsidie verlenen op basis van kwaliteit en prijs en niet één op één op basis van de geschiedenis
De 23 maatregelen alleen zouden 7,5 miljoen euro op moeten leveren. Het college wil een deel van dat geld, 4 miljoen euro, op een andere manier voor het sociale domein gebruiken. 

Visie van gemeente

In de plannen voor het sociale domein wil de gemeente de regie houden. Bijvoorbeeld door scherpe afspraken te maken met zorgaanbieders. Die moeten werken volgens de visie van de gemeente. 
Uiteindelijk moet het pakket aan maatregelen leiden tot minder bureaucratie in de zorg, stelt VVD-wethouder Veltman. De 23 maatregelen worden de komende tijd verder uitgewerkt en zijn nog niet definitief. Het pakket moet nog door de raad worden goedgekeurd. De gemeenteraad gaat zich er 21 maart over buigen.
De plannen gaan op zijn vroegst in 2020 uitgevoerd worden.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!