Instellingen

Kritiek op herbouw Knorhof: 'Heel erg raar en onbetrouwbaar'

De afgebrande Knorhof.
Net voor de verkiezingen maken de huidige coalitiepartijen in Provinciale Staten op niet mis te verstane wijze duidelijk dat ze niet erg gediend zijn van het plan om de eerder afgebrande varkenshouderij de Knorhof anderhalf keer zo groot te herbouwen in Erichem. Dit voornemen van ondernemer Adriaan Straathof blijkt uit de omgevingsvergunning waaraan wordt gewerkt. 'Heel erg raar en onbetrouwbaar', noemt PvdA-Statenlid Karin Jeurink het zelfs. © archief Omroep Gelderland
KAPEL AVEZAATH BUREN - Net voor de verkiezingen maken de huidige coalitiepartijen in Provinciale Staten op niet mis te verstane wijze duidelijk dat ze niet erg gediend zijn van het plan om de eerder afgebrande varkenshouderij de Knorhof anderhalf keer zo groot te herbouwen in Erichem. Dit voornemen van ondernemer Adriaan Straathof blijkt uit de omgevingsvergunning waaraan wordt gewerkt. 'Heel erg raar en onbetrouwbaar', noemt PvdA-Statenlid Karin Jeurink het zelfs.
Op de voormalige Knorhof in Erichem werden 20.000 varkens gehouden. Deze kwamen allemaal om toen in 2017 het bedrijf volledig afbrandde. Straathof wil op de oude locatie herbouwen. Uit de aanvraag voor de omgevingsvergunning blijkt dat hij een capaciteit tot 28.860 varkens wil, bijna anderhalf keer meer dan voorheen.

Meer uitstoot en andere overlast

'Eerst was het verhaal dat hij hetzelfde aantal varkens wilde op een groter stuk grond, maar nu puntje bij paaltje komt blijkt dat dus helemaal niet zo te zijn', zegt Jeurink. 'Dat verbaast ons enorm. Dat betekent meer uitstoot en een enorme toename van andere overlast in de omgeving, zoals bijvoorbeeld nog meer af en aan rijden van vrachtwagens. Als we ergens in het proces van de eventuele herbouw hierover zouden kunnen stemmen, dan stemmen we tegen.'
Antoon Kanis van D66 neemt het woord onbetrouwbaar niet in de mond, maar de strekking van zijn woorden is eigenlijk hetzelfde: 'Straathof heeft in het verleden nu niet echt zijn beste beentje voor gezet als het gaat om goed overleggen met de omgeving en het nakomen van afspraken. Hij heeft wat dat betreft een slecht trackrecord. We zien nog niet zover dat hij het allemaal heel anders wil gaan aanpakken. Als hij duurzaam zou gaan boeren, dan zouden we er anders tegenover staan. Maar als hij op dezelfde voet verder wil, dan zullen we alle middelen inzetten om dat te voorkomen.'

Dierenwelzijn in gedrang

Het CDA is sowieso tegen een varkenshouderij van dit formaat. 'Dan wordt het landbouwindustrie en dat vinden we niet wenselijk', zegt Statenlid Jaap Jonk. 'We willen bedrijven met de juiste menselijke en dierlijke maat. Bij dit soort stallen dreigt het dierenwelzijn te veel in het gedrang te komen. En dit soort stallen zijn in onze ogen ook niet de oplossing voor het wereldvoedselprobleem. Daarvoor moet je met andere en duurzamere oplossingen komen.'
De VVD is terughoudend. Portefeuillehouder Corrie Christine van der Woude wil zich niet uitlaten over de wenselijkheid van een dergelijk grote varkenshouderij: 'We gaan het gewoon toetsen en daar moet uit blijken wat het advies moet worden.'
Luuk van der Veer - van de Partij voor de Dieren - valt bijna van zijn stoel, niet zozeer van de plannen van Straathof als wel van de kritiek van de coalitiepartijen. 'Dit zijn echt krokodillentranen. Natuurlijk probeert een ondernemer om te kijken wat er mogelijk is, het is aan de provincie om duidelijke grenzen te stellen. Dat hebben ze afgelopen jaren niet gedaan, ze hebben onze moties niet gesteund om juist dit soort grote bedrijven te voorkomen.'

Invloed van partijen

Los van welke partijen het na de verkiezingen voor het zeggen hebben, is het sowieso de vraag of de partijen veel invloed zullen hebben op het verlenen van de omgevingsvergunning. Deze wordt in principe verleend door de omgevingsdienst onder mandaat van Gedeputeerde Staten die daarmee uiteindelijk verantwoordelijk zijn.
Wellicht zullen partijen proberen invloed uit te oefenen op hun gedeputeerden, sowieso kan er vanuit Provinciale Staten wel een motie worden ingediend om het onderwerp op de agenda te zetten om te bespreken. Wat dat betreft lijkt het op voorhand dan ook zeker geen uitgemaakte zaak dat de varkenshouderij zonder meer anderhalf keer zo groot kan worden herbouwd.

Van vleesvarken naar zeug

Jan Voermans, de woordvoerder van Straathof, bevestigt dat er is gekeken naar een groter oppervlak voor de varkens, zoals de PvdA zegt. Maar dit zou te omslachtig worden en te veel tijd in beslag nemen om te realiseren. Daarom is er vanaf gestapt.
'En de aantallen varkens zijn niet te vergelijken met de situatie voorheen', zegt Voermans. 'Voor de brand hadden we vleesvarkens. De bedoeling is nu om helemaal over te gaan op zeugen. Daar komen biggen bij, dus wordt het aantal inderdaad groter. Maar biggen gaan bij 25 kilo al weg, terwijl vleesvarkens tot 125 kilo hier blijven. Dat is niet met elkaar te vergelijken.'
Voermans wijst erop dat Straathofs bedrijven in Nederland eigenlijk bijna helemaal worden gerund door Bas Straathof, de zoon van Adriaan Straathof. 'Hij communiceert goed en heeft ook goed overleg met de buurt bijvoorbeeld', legt de woordvoerder uit. 'Verder houden we ons gewoon aan de regels en zorgen we dat de varkens ook de ruimte krijgen die ze moeten hebben.'

Zie ook:

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op WhatsApp of stuur een mail: omroep@gld.nl!