Nieuws

Peiling: grote groep positief over uitbreiding Lelystad Airport, negatief over routes en politieke aanpak

NOORDEINDE - Een derde van de ondervraagden in de drie provincies heeft geen of weinig vertrouwen erin dat de politiek over het dossier Lelystad Airport de juiste beslissingen neemt. Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling van Omroep Flevoland, RTV Oost en Omroep Gelderland. Wel is bijna de helft van de inwoners van Flevoland, Overijssel en Gelderland positief tot zeer positief over de uitbreiding van Lelystad Airport. Twee van de tien inwoners is negatief tot zeer negatief. Op de gekozen vliegroutes is meer kritiek: een derde is negatief, een kwart is positief.
De peiling is half januari uitgevoerd door Right Marktonderzoek. De omroepen wilden de mening peilen over Lelystad Airport, waartegen in de drie provincies veel verzet bestaat vanwege de lage vliegroutes. Het bureau heeft inwoners gevraagd naar hun oordeel over de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen, over de vliegroutes en naar hun vertrouwen in de politiek. Hieronder volgen de resultaten.

Wat vindt u van de uitbreiding?

Op de vraag ‘Hoe staat u tegenover de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen, los van de gekozen vliegroutes?’, antwoordt gemiddeld 47 procent in de drie provincies ‘tamelijk positief’ tot ‘zeer positief. 
Uitgesplitst per provincie is er de meeste steun in Flevoland (69 procent). In Gelderland is 45 procent van de inwoners voor uitbreiding, in Overijssel 44 procent. ‘Negatief’ tot ‘zeer negatief’ antwoordt gemiddeld 21 procent van de inwoners. In Flevoland is dit (15 procent), in Overijssel (20 procent). Gelderland is met 24 procent het meest tegen.
Gemiddeld staat ruim een kwart neutraal, dus niet negatief en niet positief, tegenover de uitbreiding. Uitgesplitst per provincie is in Flevoland 14 procent neutraal, in Gelderland 27 procent en in Overijssel 33 procent. Gemiddeld drie procent van de ondervraagde inwoners heeft geen mening. 
Gemeten naar leeftijd zijn ondervraagden tussen 45-65 jaar het meest positief: 52 procent. In Flevoland (77 procent) en Overijssel (50 procent) zijn 80-plussers het meest positief. In Gelderland is dat de groep 25-45 jarigen (51 procent).
‘Hoe staat u tegenover de gekozen vliegroutes?’
enquêtevraag
Doordat vliegverkeer van en naar Lelystad Airport onder dat van Schiphol-verkeer moet blijven, moeten vliegtuigen over Overijssel en Gelderland lange tijd op 1800 tot 2700 meter hoogte vliegen. Ook in Flevoland vliegen ze lager dan gewenst is. Dat leidt volgens bezorgde bewoners en actiegroepen tot veel geluidsoverlast en milieuhinder.

In de enquête zijn deze zorgen terug te zien. Gemiddeld is 31 procent van de inwoners ‘negatief’ tot ‘zeer negatief’ over de routes. In Gelderland is dat 33 procent, in Overijssel (29 procent). Flevoland is het minst negatief (17 procent).
Bijna een kwart (24 procent) beoordeelt de gekozen routes als ‘positief’ tot ‘zeer positief’. In Flevoland is dat 43 procent, in Overijssel 22 procent en in Gelderland 21 procent. Opvallend is dat gemiddeld 34 procent neutraal tegenover de routes staat. In Overijssel is dat zelfs 36 procent. Gemiddeld 12 procent heeft geen mening.

Vertrouwen in politiek

De uitbreiding van Lelystad Airport is omstreden. Nadat de besluitvorming in 2015 was afgerond, kwamen er fouten in de milieuonderzoeken aan het licht. Tegen het lange laagvliegen is verzet ontstaan bij actiegroepen, gemeenten en provincies. Recent heeft de discussie over het klimaat en luchtvaart het debat  doen kantelen, wat duidelijk zichtbaar is geworden in de Tweede Kamer. Binnen de regeringscoalitie is verdeeldheid.
Wij vroegen: “In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de politiek de juiste beslissingen neemt over Lelystad Airport?” Gemiddeld 37 procent zegt nauwelijks tot geen vertrouwen te hebben, een bijna even grote groep van 36 procent heeft wel enigszins of veel vertrouwen. Gemiddeld 23 procent reageert neutraal, vier procent heeft geen mening.
Per provincie verschilt de uitkomst. Overijssel is het meest kritisch met 39 procent die nauwelijks tot geen vertrouwen heeft. In Gelderland is dat 37 procent en in Flevoland 30 procent.
Het aantal ondervraagden dat wel vertrouwen heeft, is met 42 procent het hoogste in Flevoland, in Overijssel en Gelderland is dat 35 procent. De groep die neutraal tegenover de politiek staat met 24 procent in Flevoland en Gelderland even groot, Overijssel is dat 21 procent. Naar leeftijd hebben Flevolandse jongeren tot 25 jaar het meeste vertrouwen in de politiek: 55 procent. Het minste vertrouwen hebben Gelderlanders tussen 65-80 jaar: 62 procent.

Wel of niet wonen onder routes beïnvloedt standpunt

Wie onder de routes woont, denkt soms anders over Lelystad Airport en de routes dan wie er niet onder woont. Het onderzoeksbureau vroeg ondervraagden hiervoor naar hun postcode.
In Flevoland is 19 procent van de ondervraagden die onder de routes woont negatief tot zeer negatief over de uitbreiding van Lelystad Airport en 68 procent positief tot zeer positief. Bij wie niet onder de routes woont is dat 14 en 69 procent.
In Gelderland antwoordt 44 procent van de inwoners onder de routes ‘negatief/zeer negatief’ en 28 procent positief/zeer positief. Bij wie niet onder de routes woont ligt dit op 22 en 47 procent.
In Overijssel antwoordt 34 procent van de ondervraagden onder de routes ‘negatief/zeer negatief’ en 37 procent ‘positief/zeer positief’. Van wie niet onder de routes over het Vechtdal en langs Zwolle en Kampen woont, antwoordt 16 procent ‘negatief/zeer negatief’ en 46 procent ‘positief/zeer positief’.
Gevraagd naar hun mening over de gekozen routes, antwoordt van de ondervraagde Flevolanders die onder een route woont 19 procent ‘negatief/zeer negatief’ en 39 procent ‘positief/zeer positief’. Van wie geen route over zich heen krijgt, antwoordt 16 procent ‘negatief/zeer negatief’ en 44 procent ‘positief/zeer positief’.
In Gelderland zegt 59 procent van de ondervraagden die onder een route woont dit als ‘negatief/zeer negatief’ te ervaren, tegen 12 procent ‘positief/zeer positief’. Bij wie niet onder de route woont is dat 30 negatief/zeer negatief en 22 procent positief/zeer positief.
In Overijssel is de kritiek bij mensen die onder de route wonen een fractie minder dan in Gelderland: 48 procent. Positief/zeer positief oordeelt 17 procent. Bij wie niet onder de route woont is het oordeel negatief/zeer negatief 26 procent en 23 procent positief/zeer positief. Overijsselaren zijn dus opnieuw iets positiever dan Gelderlanders.
Right Marktonderzoek uit Zwolle heeft van 14 januari tot en met 5 februari 2019 1.200 inwoners inwoners uit de drie provincies ondervraagd. Van hen zijn 800 benaderd uit een online panel van mensen. De overige 400 zijn telefonisch benaderd. Per provincie is het onderzoek representatief naar aantallen per leeftijd en naar respondenten, die wel en niet onder de geplande vliegroutes wonen. Het hele rapport is hier terug te vinden.
💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: omroep@gld.nl!