Nieuws

Wijchen zet streep door nieuwbouw zorginstelling Waalzorg

Beoogde bouwlocatie
Liever woningen voor de Alvernezen dan onderdak voor 54 mensen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen of een psychiatrische aandoening. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. © Google Maps
WIJCHEN - Liever woningen voor de Alvernezen dan onderdak voor 54 mensen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen of een psychiatrische aandoening. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van Wijchen.
De onderhandelingen met HMV Investe B.V. en Waalzorg voor een nieuw te bouwen zorginstelling aan de Graafseweg in Alverna zijn stopgezet. De gemeente Wijchen draagt daar verschillende redenen voor aan.

Rechtszaak niet uitgesloten

'De verwachting is dat de initiatiefnemers zeer teleurgesteld zullen reageren op het besluit', schrijft het college. Een gang naar de rechter wordt niet uitgesloten, maar een eventuele rechtszaak ziet Wijchen met vertrouwen tegemoet. Dat nieuwbouwwoningen voor de inwoners van Alverna mogelijk minder opleveren dan verkoop aan de zorginstelling neemt de gemeente voor lief. 
Een instelling van deze omvang past niet in de zorgvisie van de gemeente Wijchen. De gemeente wil liever lokale kleinschalige zorg. Opvang voor de regio is geen taak van de gemeente Wijchen, schrijft het college. De gemeente vreest ook financieel risico te lopen wanneer meer cliënten van Waalzorg een beroep gaan doen op voorzieningen vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Waalzorg heeft nu al een locatie aan de Graafseweg buiten de dorpskern van Alverna, met onderdak voor 31 cliënten, verdeeld over zeven woningen. Het besluit van het college beantwoordt aan de wens van de inwoners van Alverna. Een werkgroep vanuit de bevolking schreef eerder een dorpsontwikkelingsplan waarin staat dat ze graag meer woningen voor de Alvernezen ziet om de leefbaarheid overeind te houden en de vergrijzing tegen te gaan.