Nieuws

Voormalig AZC Barlo krijgt een nieuwe bestemming

Het is een terrein met een bewogen geschiedenis, een plek waar medewereldburgers werden opgevangen en waar natuur nu de ruimte krijgt. Voormalig Asielzoekerscentrum Groot Deunk in het buurtschap Barlo bij Aalten. Nadat het Centraal Orgaan Asielzoekers de opvanglocatie sloot, eind 2017, werd het gebouw voor 1 euro verkocht aan de gemeente Aalten. De gemeente gaat nu een nieuwe invulling aan het terrein geven. © Gemeente Aalten
AALTEN - Het is een terrein met een bewogen geschiedenis, een plek waar medewereldburgers werden opgevangen en waar natuur nu de ruimte krijgt. Voormalig Asielzoekerscentrum Groot Deunk in het buurtschap Barlo bij Aalten. Nadat het Centraal Orgaan Asielzoekers de opvanglocatie sloot, eind 2017, werd het gebouw voor 1 euro verkocht aan de gemeente Aalten. De gemeente gaat nu een nieuwe invulling aan het terrein geven.
Bijna alle gebouwen worden gesloopt en er wordt ruimte gecreëerd voor landbouw, natuur en recreatie. Dat heeft de gemeenteraad van Aalten dinsdagavond besloten.

Barlo loopt leeg

'Het houdt de gemoederen in Barlo flink bezig. Het lijkt wel alsof half Barlo hier op de publieke tribune zet', zegt burgemeester Stapelkamp. 'Misschien is het ook wel het meest besproken onderwerp van de gemeente Aalten ooit', zegt Johan Pennings van de fractie van ChristenUnie in zijn betoog.
De afgelopen maanden heeft het college gekeken naar een nieuwe invulling van het terrein. Duidelijk is dat Groot Deunk eigenlijk een bijzonder stukje natuur waarborgt. 'Er zijn nu nog geen afspraken gemaakt met mogelijke kopers of huurders van grond', zegt wethouder Ted Kok. Hij zegt de raad, op aandringen van de fractie van de ChristenUnie toe om de raad te informeren als er meer duidelijkheid is.

Bijna alle gebouwen tegen de vlakte

De Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo krijgt een gebouw tot haar beschikking met een stukje grond waarop jaarlijks evenementen gehouden kunnen worden. De buurt maakt zich zorgen over de precieze afspraken en eventuele overlast. Wethouder Ted Kok verzekert tijdens de vergadering dat er afspraken gemaakt zijn. 'Die zijn de afgelopen tijd ook nog aangescherpt naar aanleiding van de zienswijzen die zijn ingediend. De Oranjevereniging gaat zich daar aan houden', zegt de wethouder. 'Ze maken onderdeel uit van de omgeving.'

Vleermuizen

Daarnaast werd tijdens de raadsvergadering gesproken over de vleermuizen. 'Dat twee vleermuizen zoveel commotie kunnen veroorzaken, dat is een verhaal op zich', zei de wethouder. Op het terrein zitten twee vleermuizen. De gemeente is verplicht een gebouw te laten staan waarin de vleermuizen kunnen leven. De Progressieve Partij, D66, CDA en CU dienden een amendement in met het verzoek een andere vleermuizenlocatie aan te wijzen, omdat die locatie de openheid van het gebied niet aantast. Volgens de wethouder is dat geen probleem.

COA betaalt

COA draagt er zorg voor dat het terrein leeg wordt opgeleverd. 'Die gaan de gebouwen slopen, saneren de boel en dat nemen ze ook voor hun rekening', zegt Kok. De gemeente betaalt de aanplant van groen. Kosten die gemaakt worden moeten betaald worden met het geld dat door middel van de verkoop van de grond wordt binnengehaald. 'Velen zeiden ik hoop dat het boek nu gesloten wordt. Ik denk dat Groot Deunk aan een nieuw hoofdstuk is begonnen', besluit Ted Kok zijn betoog.

Zie ook: