De Belofte

Nijmegen vergroent voormalig industrieterrein

NIJMEGEN - Nieuwbouwwijk Waalfront in Nijmegen krijgt een deels groene waterkering die het uitzicht op de Waal terugbrengt. Waterschap Rivierenland, de provincie en Nijmegen dragen alle drie bij aan het project van 5,2 miljoen euro.
Ontwikkelbedrijf Waalfront realiseert de waterkering tegelijk met park Fort Krayenhoff en de woningbouw tussen nu en 2025. 

Groene dijk

De nieuwe waterkering moet voor bewoners en bezoekers van het gebied een mooie verblijfsplek worden. Waar mogelijk komt er een groene dijk langs de haven en door park Fort Krayenhoff.

Honig-complex moet overstromingsbestendig worden

Rond het Honig-complex komt een nieuwe oplossing voor de waterkering buitenom, die wordt ingepast in de wanden van de parkeergarages die in het nieuwe gebied komen. Daardoor kan de huidige waterkering langs het water worden verlaagd. Dat is beter voor de stevigheid en brengt bewoners meer in contact met de rivier. Het Honig-complex komt daardoor buitendijks te liggen. Die gebouwen zullen daarom bij renovatie overstromingsbestendig gemaakt worden.

Nog zeker tot 2025 bezig

De definitieve ontwerpen van de waterkering worden in 2019 en 2020 uitgewerkt en ter inzage gelegd. De woningbouw in het Waalfront is de komende jaren nog in volle gang en loopt zeker tot 2025. De werkzaamheden en procedures die moeten worden uitgevoerd voor waterveiligheid zullen steeds iets vooruitlopen op de woningbouw.