De Belofte

Investeringsfonds voor Neder-Betuwse ondernemers

In het coalitieprogramma van Neder-Betuwe was het een belangrijk speerpunt; het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat. Nu is er dan ook een Lokaal Investerings Fonds, oftewel LIF, in het leven geroepen. © Pixabay
OPHEUSDEN - In het coalitieprogramma van Neder-Betuwe was het een belangrijk speerpunt; het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat. Nu is er dan ook een Lokaal Investerings Fonds, oftewel LIF, in het leven geroepen.
Het fonds geeft financiële steun aan samenwerkende ondernemers met kansrijke projecten en/of activiteiten. Er kan voor collectieve projecten subsidie worden aangevraagd voor 50% met een plafond van 20.000 euro.
In totaal is het eerste jaar 40.000 euro beschikbaar gesteld. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie van vertegenwoordigers uit verschillende ondernemerskringen en daarna voorgelegd aan het college van B&W. Aanvragen kunnen tot 1 juni worden ingediend.