De Belofte

'Heb geduld tot illegale kamerverhuur ook bij u wordt aangepakt'

NIJMEGEN - Wethouder Tiemens hoopt op begrip bij Nijmegenaren die moeten wachten tot de gemeente in hun wijk de overlast van kamerverhuur gaat aanpakken. Dat zegt ze in antwoord op vragen van de SP. De prioriteit ligt momenteel bij zes probleemgebieden. Maar bewoners die niet in die wijken wonen, moeten van de wethouder misstanden toch blijven melden.
De SP vraagt zich af wat het doet met het vertrouwen van bewoners uit bijvoorbeeld de Professorenbuurt dat er nu niets gedaan wordt met hun meldingen.

'Blijf wel melden!'

Het antwoord van B&W: 'Het college hoopt op begrip van de bewoners dat niet alle zaken tegelijk kunnen worden aangepakt...We adviseren de bewoners niettemin om overlast door kamerverhuur wel te blijven melden. Want zo krijgen we een goed overzicht en kunnen we onze aanpak richten op de gebieden met de meeste overlast van kamerverhuur.'
Verder wil het college er beter voor zorgen dat mensen antwoord krijgen op hun klachten, 'ook al zal dat niet altijd het meest gewenste antwoord zijn. In extreme individuele situaties zal de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen, red.) overigens wel handhavend optreden.'

Verplaatsing van verkamering naar buurten waar (nog) geen handhaving is?

De SP vreest dat het probleem van verkamering zich zal verplaatsen naar buurten waar niet gehandhaafd wordt. Maar het college is het daar niet mee eens. 'We verwachten niet dat verkamering zich zal verplaatsen. Van handhaving gaat een preventieve werking uit, en de meeste mensen willen gewoon voldoen aan de regels.'

'Verhogen vergunningskosten heeft geen zin voor handhaving'

Er is nu simpelweg te weinig capaciteit om overal handhavend op te treden tegen woningen die illegaal omgezet zijn in kamerverhuurpanden. Maar dat zal volgens de wethouder niet veranderen als de kosten voor een omzettingsvergunning worden opgehoogd en het kan ook niet, zegt zij. 'Het is wettelijk niet toegestaan leges in te zetten voor zaken die niet aan de vergunningverlening zijn gerelateerd. Het is dus geen optie om met veel hogere leges een handhavingsaanpak te financieren.

'Voorzichtig tevreden over handhaving'

Er worden op dit moment 117 gevallen onderzocht van woningen die illegaal verkamerd zijn. Daarvan zijn er 35 aan het licht gekomen doordat de ODRN zelf onderzoek heeft ingesteld. De rest kwam naar voren na klachten van omwonenden. 'Gezien de beschikbare middelen en capaciteit is het college hier voorzichtig tevreden over.'

'Liegt de wethouder of verdraait zij de feiten?'

Ralf Nieuwenhuijsen van bewonersplatform Kamerbreed heeft overigens geen hoge pet op van dat eigen onderzoek door de ODRN. 'Wij hebben een inventarisatie gedaan onder onze leden over de handhavingsverzoeken die zij hebben gedaan en er is er geen één handhavingstraject gestart door de ODRN. Het zelf onderzoek van de ODRN moet je dus lezen als: hebben wij ontvangen maar we doen er niets mee! Is het antwoord van onze wethouder dan een leugen of een verdraaiing van de feiten? Wie het weet mag het zeggen.'

Mogelijke oplossing voor truc via bedrijfspanden

Dit voorjaar gaat wethouder Tiemens bekijken of het mogelijk is om ook regels op te stellen die moeten voorkomen dat bedrijfspanden worden omgezet in kamerverhuurpanden. Omwonenden klagen erover dat eerst huizen veranderen in bedrijfspanden om vervolgens te worden omgezet in verhuurpanden. Mogelijk kan de wethouder dit voorkomen via het bestemmingsplan van de buurten waar het om draait.