Omroep Ede

Onttrekkingsverbod met drie maanden verlengd

Het onttrekkingsverbod voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe is wederom verlengd, ditmaal tot en met 15 januari 2019. Dit heeft het waterschap laten weten. © Pixabay
EDE - Het onttrekkingsverbod voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe is wederom verlengd, ditmaal tot en met 15 januari 2019. Dit heeft het waterschap laten weten.

Nog steeds droog

Na de droge en warme zomer, valt er volgens de organisatie ook in de herfst te weinig regen om het (grond)watertekort aan te vullen. ‘Daardoor blijft ook het onttrekkingsverbod noodzakelijk’, stelt het waterschap. 
De komende weken wordt ook niet veel neerslag verwacht, waardoor op korte termijn de grondwaterstanden zich niet herstellen. De hoger gelegen beken zijn nog steeds vrijwel droog. Een verdere verlaging van de waterstanden is volgens het waterschap ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, natuur en de grondwaterstand. Pas als de grondwaterstand normaliseert, gaat het watersysteem weer normaal functioneren.
Leren omgaan met verandering klimaat
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin spreekt van een unieke situatie: 'We begrijpen dat het verlengen van het onttrekkingsverbod kan leiden tot overlast. We spannen ons maximaal in om problemen te voorkomen. Tegelijkertijd hebben we niet overal een oplossing voor. We moeten ook leren omgaan met de verandering van het klimaat.’

Vraag om water

Vanuit de landbouw is minder vraag naar water omdat het geen groeiseizoen meer is. Er zijn ook anderen die water onttrekken. Het gaat hierbij met name om bedrijven. Als zij wel weer gaan onttrekken, kan het watersysteem en de natuur zich niet herstellen na de lange periode van droogte.

Zie ook: