Gemeente Aalten

Aaltense boeren worstelen met toekomst

Uit keukentafelgesprekken die Aalten heeft gehouden met bijna tweehonderd boeren blijkt dat bijna de helft van de agrarische bedrijven problemen heeft om het hoofd boven water te houden. Dat komt naar voren in het uitgevoerde project ‘Platteland Aalten in beweging’. © REGIO8
AALTEN - Uit keukentafelgesprekken die Aalten heeft gehouden met bijna tweehonderd boeren blijkt dat bijna de helft van de agrarische bedrijven problemen heeft om het hoofd boven water te houden. Dat komt naar voren in het uitgevoerde project ‘Platteland Aalten in beweging’.
'De keukentafelgesprekken zijn als positief ervaren en hebben aangezet tot beter nadenken over de toekomst van het eigen bedrijf', aldus de gemeente Aalten. De gesprekken geven volgens de gemeente een schets van de huidige situatie op de agrarische bedrijven.
Het project heeft ook een aantal aanbevelingen opgeleverd. Veel agrariërs zijn op zoek naar extra inkomsten en dat vraagt om versoepeling van het ruimtelijk beleid. De sanering van asbest is voor veel bedrijven een heikel punt, omdat besluiten hierover worden uitgesteld. Ook de communicatie met de gemeente wordt door de boeren niet altijd als positief ervaren. Als laatste is er behoefte aan het opzetten van een programma met trainingen en workshops waarmee boeren hun plannen kunnen uitwerken.
De voorlopige resultaten van het project zijn verwerkt in het rapport ‘Platteland Aalten in beweging’. Agrariërs die aangaven begeleiding te willen wordt coaching aangeboden. De tweede fase van het project om te komen tot het in beweging brengen van de agrarische sector en daarmee het behoud van een vitaal platteland is inmiddels in uitvoering.