RTV Nunspeet

Voorstel college voor halveren tarieven gedenkplekken en kindergraven

Bij veelal jonge ouders die, tijdens de zwangerschap of er na geconfronteerd worden met het verlies van hun kind, is een behoefte om hun kind te kunnen begraven en herdenken maar ook om hun rouw te verwerken en te delen met lotgenoten. De gemeente Nunspeet heeft besloten op de begraafplaatsen Nunspeet-West en Elspeet gedenkplekken te creëren. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - Bij veelal jonge ouders die, tijdens de zwangerschap of er na geconfronteerd worden met het verlies van hun kind, is een behoefte om hun kind te kunnen begraven en herdenken maar ook om hun rouw te verwerken en te delen met lotgenoten. De gemeente Nunspeet heeft besloten op de begraafplaatsen Nunspeet-West en Elspeet gedenkplekken te creëren.
Dit naar aanleiding van overleg met de plaatselijke kerken. In een later stadium zijn hierover ook vragen gesteld door de ChristenUnie. Zij hebben eveneens gevraagd of het mogelijk is om ouders een kindergraf te laten kopen. Uit peiling blijkt daar ook behoefte aan te zijn. Bij de gedenkplekken is ruimte voor kindergraven, maar daar horen ook nieuwe tarieven bij vastgesteld te worden.
Alle kosten ten aanzien van het begraven zijn opgenomen in de tarieven van de begraafplaatsrechten. Het verzoek is om voor deze groep niet het uitgangspunt te hanteren dat de tarieven kostendekkend moeten zijn, maar gehalveerd worden. Zo kunnen ouders zelf een keuze maken uit één van de voorzieningen met de daarbij behorende begraafkosten. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de mogelijkheid tot kopen van een eigen kindergraf op te nemen.
Ook vindt het college dat het uitgangspunt van de tarieven voor 100% dekking van de exploitatiekosten niet gehanteerd moeten worden voor het begraven op de gedenkplek en het tarief kopen van een eigen kindergraf op de gedenkplek. Verder wil het college aan de raad voorstellen om de tarieven te halveren. Het voorstel wordt op 20 december door de gemeenteraad behandeld.