Nieuws

Tijdens komende jaarwisseling meer vuurwerkvrije zones in Ede

Het lijkt misschien nog ver weg maar het moment om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling komt met rasse schreden dichterbij. Niet iedereen is even blij met de overlast die ermee gepaard kan gaan. Daarom laat de gemeente Ede woensdag weten een plan van aanpak te hebben opgesteld om de overlast van consumentenvuurwerk zoveel mogelijk terug te dringen. © Pixabay
EDE - Het lijkt misschien nog ver weg maar het moment om vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling komt met rasse schreden dichterbij. Niet iedereen is even blij met de overlast die ermee gepaard kan gaan. Daarom laat de gemeente Ede woensdag weten een plan van aanpak te hebben opgesteld om de overlast van consumentenvuurwerk zoveel mogelijk terug te dringen.

Inwonerspanel

Onderdeel van het plan is om te meten hoe de Edese bevolking staat tegenover een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk. Hiervoor is het inwonerspanel van de gemeente ingezet. Hoewel het panel geen afspiegeling is van de Edese bevolking, geven de resultaten volgens de gemeente een eerste beeld van de meningen in Ede.
Uit de peiling blijkt dat twee vijfde van de panelleden weleens vuurwerk afsteekt tijdens oud en nieuw. Het afsteken is met name populair onder de jongeren tot 30 jaar en bij mensen tussen de 30 en 50 jaar.

Helft van ondervraagden voor een algeheel vuurwerkverbod

De helft van de ondervraagden is voorstander van een algeheel verbod op vuurwerk. Ruim een derde is tegen. Het aantal voorstanders van een verbod neemt toe met de leeftijd. Negen van de tien panelleden is een voorstander van vuurwerkvrije zones. De resultaten van het onderzoek worden zoveel als mogelijk meegenomen in het vuurwerkbeleid voor de komende jaarwisselingen.

Vuurwerkvrije zones

Afgelopen jaar zijn er voor het eerst een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld. Dit waren met name de gebieden rond het ziekenhuis, de hospices en de twee kinderboerderijen. Binnen deze zones is het afsteken van vuurwerk tussen 18.00 uur op oudejaarsdag en 02.00 uur nieuwjaarsdag verboden, met uitzondering van zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, knaltouwtjes.
Voor de jaarwisseling 2018/2019 wordt het aantal vuurwerkvrije zones door de gemeente uitgebreid met een aantal fiets- en voetgangerstunnels. Dit omdat het afsteken van vuurwerk in tunnels extra geluidsoverlast geeft voor omwonenden.

Vuurwerkshow als oplossing

De stichting Maatschappij en Veiligheid deed vorig jaar een oproep aan alle gemeenten om vuurwerkshows te organiseren waarbij professionals het vuurwerk afsteken. Dit leidt mogelijk tot minder overlast, schade en slachtoffers tijdens de jaarwisseling. Op 30 december 2017 werd op het Enkaterrein voor het eerst een professionele vuurwerkshow georganiseerd door enkele leden van de Bewonerscommissie Op Enka. Hier kwamen ruim 1000 bezoekers op af.
Door het succes van vorig jaar wordt dit jaar op het Enkaterrein opnieuw een professionele show georganiseerd, dit jaar in samenwerking met de gemeente Ede. Het vindt dit jaar plaats op 31 december rond middernacht. De show is open voor alle Edenaren.