Nieuws

Zonnepanelen nemen veel ruimte in; in Nijmegen zoeken ze naar een oplossing

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen en energiemaatschappij Engie hebben op het terrein van de voormalige energiecentrale in Nijmegen het officiële startsein gegeven voor de verdubbeling van het zonnepark naar zo'n 8000 panelen. Die kunnen samen 600 huishoudens van stroom voorzien. Maar het park wordt ook gebruikt om slimme technieken te ontwikkelen die het probleem van de benodigde ruimte voor groene energie deels moeten oplossen.
Daarmee is de bijdrage aan de totale energiebehoefte slechts een druppel op de gloeiende plaat. 'Maar', zo redeneert wethouder Harriët Tiemens van Nijmegen: 'Iedere druppel is er één.'

Peanuts in vergelijking met oude kolencentrale

Eigenlijk is de jaarlijkse energieproductie voor 600 huishoudens 'peanuts' als je bedenkt dat de oude kolencentrale die tot eind 2015 draaide, dezelfde energie opwekte in 4 uur. Tiemens: 'Qua ruimtebeslag was die grote kolencentrale heel efficiënt, maar ja, qua luchtverontreiniging natuurlijk een drama.'

Slimme dingen bedenken rondom ruimtegebrek

Het drama bij groene energie is juist dat er zoveel ruimte voor nodig is. Zo is het zonnepark in Nijmegen na verdubbeling straks 2 hectare groot, maar om te voldoen aan de doelstelling van een energieneutraal Nijmegen in 2050 is 200 hectare nodig. Rutger Jan Pessers van Engie: 'Nou ja ruimte is natuurlijk wel een heel belangrijk stuk... Maar we gaan hier ook een heel aantal experimenten doen of demonstratieprojecten toevoegen om te kijken of we slimme dingen kunnen bedenken rondom ruimtegebrek.'

Verrijdbare zonnepanelen en gewassen in zonneparken

Normaal mogen zonnepanelen niet neergezet worden op stukken grond die vanwege leidingen in de grond toegankelijk moeten blijven. Zonde, zo redeneert Rutger Jan Pessers, dus heeft Engie verrijdbare zonnepanelen laten ontwikkelen. En wordt in samenwerking met telers en kassenbouwers gekeken of het telen van gewassen gecombineerd kan worden met zonneparken. 

Coating voor beter rendement en tegen vogelpoep

Maar ook het rendement van zonnepanelen kan nog omhoog. Hoe warmer de panelen, en die kunnen in de volle zon soms wel tot 70 graden opwarmen, hoe lager het rendement. Maar een nieuwe coating moet ervoor zorgen dat dat rendement flink omhoog gaat. Ook bij heet weer. Bovendien zorgt de coating ervoor dat vervuiling zoals vogelpoep makkelijker van de panelen afglijdt zodat het rendement gewaarborgd blijft. 
Een andere manier om nog meer energie uit de zon te halen is om dubbelzijdige zonnepanelen te gebruiken die dankzij weerkaatsing ook via de onderzijde nog stroom opwekken.

Ruimte is de uitdaging

Maar zelfs met al die slimme vindingen wordt het nog een hele uitdaging om te voldoen aan de eigen doelstellingen, zo geeft ook wethouder Tiemens toe. Zo zijn er nog 51 windmolens op land nodig in de regio Nijmegen, 15 windmolens op zee, 841.000 zonnepanelen op daken en nog eens 182.000 zonnecollectoren in zonneparken. Ruimte is dus echt de grote uitdaging. 

Kernenergie? Nee, bedankt

En nadenken over die andere vorm van energieopwekking kernenergie? Tiemens: 'Je moet geen nieuwe uitdagingen oplossen met verouderde technieken.' Rutger Jan Pesser is iets minder stelling: 'Of kernenergie noodzakelijk is, is aan de politiek en ik denk niet dat Nijmegen daar een geschikte locatie voor is, persoonlijk.'