Borculo

Berkellanders content met eigen gemeente

Inwoners van de gemeente Berkelland geven gemiddeld een acht voor de mate waarin zij prettig wonen in hun buurt. Dat blijkt uit de uitkomsten van een internetpeiling onder 827 inwoners over meerdere onderwerpen binnen de gemeente. © REGIO8
BORCULO - Inwoners van de gemeente Berkelland geven gemiddeld een acht voor de mate waarin zij prettig wonen in hun buurt. Dat blijkt uit de uitkomsten van een internetpeiling onder 827 inwoners over meerdere onderwerpen binnen de gemeente.
De vragen van het onderzoek die de gemeente in juni uitzette, gingen onder meer over de woon- en leefomgeving van hun inwoners, de dienstverlening en over de lokale radio-omroepen van Berkelland. Uit de resultaten blijkt dat zeventien procent van de respondenten vindt dat de leefbaarheid in zijn/haar buurt vooruit is gegaan. Eén procent minder geeft aan dat het juist achteruit is gegaan.
Over het algemeen zijn de respondenten daarnaast tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Daaronder valt onder meer de algemene dienstverlening, waar respondenten gemiddeld een 6,7 voor gaven. Dat is samen met de communicatie het hoogste cijfer dat gegeven werd. De deelnemers van het onderzoek gaven volgens de gemeente op het gebied van de dienstverlening een hoger cijfer dan vorig jaar.

Lokale radio-omroepen

Twee derde van de deelnemers geeft aan de lokale omroep Gelre FM en/of Leuk FM te kennen. Echter blijkt dat ruim driekwart nooit naar Gelre FM luistert en maar liefst negentig procent luistert nooit naar Leuk FM. Het percentage van de deelnemers die wel naar een van de twee omroepen luistert, geeft aan tevreden te zijn. De informatiekatern Berkelbericht wordt door de helft van de deelnemers elke week gelezen.