Nieuws

Donkere wolken blijven boven gemeente Tiel hangen

De tekorten van de gemeente Tiel lopen nog hoger op dan al was gedacht. Het grootste knelpunt voor de gemeente blijven de uitgaven voor de jeugdzorg. Ook de dekkingsgraad van de nieuwe parkeergarage valt flink tegen; zo'n 400.000 euro op jaarbasis ontvangt de gemeente minder dan gedacht. © Pixabay
TIEL - De tekorten van de gemeente Tiel lopen nog hoger op dan al was gedacht. Het grootste knelpunt voor de gemeente blijven de uitgaven voor de jeugdzorg. Ook de dekkingsgraad van de nieuwe parkeergarage valt flink tegen; zo'n 400.000 euro op jaarbasis ontvangt de gemeente minder dan gedacht.
Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van burgemeester en wethouders. In de reportage legt het college verantwoording af hoe uiteindelijk het geld van Tiel wordt uitgegeven.
Er is ook een lichtpuntje; er is geld gevonden om het zwembad te realiseren. Binnenkort gaat de aanbesteding van start om op de huidige plaats van het zwembad een nieuwe te bouwen. Deze moet eind 2020 gerealiseerd zijn.