De Belofte

PvdA wil andere parkeerkeuzes in Harderwijk

PvdA Harderwijk is teleurgesteld in parkeervoorstellen die het college deze week voor heeft liggen in de raadscommissie Beleid Algemeen. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - PvdA Harderwijk is teleurgesteld in parkeervoorstellen die het college deze week voor heeft liggen in de raadscommissie Beleid Algemeen.
De afgelopen jaren heeft er een uitgebreide parkeerproef gelopen met 2 uur gratis parkeren in de Houtwalgarage en parkeerterrein Westeinde. Zonder duidelijke evaluatie kiest het College er nu voor om dit beleid uit te breiden naar andere parkeerterreinen, maar dan met 1 uur gratis parkeren.
Fractievoorzitter Wilco Bos: 'Zoals de rekenkamercommissie ook al constateert wordt het parkeerbeleid erg eenzijdig bekeken. Duurzaamheid, leefbaarheid en de kwaliteit van het straatbeeld worden nauwelijks meegenomen en het lijkt erop dat het huidige beleid vooral meer auto’s naar de binnenstad trekt.' 
Door de parkeerproef lijkt het of de rijen voor de slagboom van de parkeerterreinen Vuldersbrink en Klooster flink zijn afgenomen. Dat is positief. Wat de precieze uitkomsten van de parkeerproef zijn, blijft echter onduidelijk, omdat een goede evaluatie uitgebleven is. En een goede evaluatie zou een eerste stap moeten zijn naar nieuw beleid.
De PvdA roept op tot andere keuzes en zal daarvoor ook voorstellen indienen bij de besluitvorming. De PvdA stelt voor dat de parkeerterreinen Vuldersbrink en Klooster omgevormd worden tot blauwe zones. Hiermee wordt gewaarborgd dat deze terreinen gebruikt worden door kortparkeerders en blijven de rijen voor de slagboom uit. Een mogelijk alternatief zonder handhandhavingscomponent is een oplopend tarief voor terreinen die worden bestempeld als kortparkeerterreinen. Ook zien we graag dat de scenario’s getoetst worden op duurzaamheid, leefbaarheid en de kwaliteit van het straatbeeld. Het beleid moet er bijvoorbeeld niet toe leiden dat inwoners voortaan met de auto naar de stad gaan in plaats van met de fiets.
De afsluiting van de boulevard voor autoverkeer is onlangs verlengd tot 1 november. De PvdA wil graag dat dit ook onderdeel is van de besluitvorming over het parkeerbeleid. Fractievoorzitter Wilco Bos: 'Wat ons betreft wordt de boulevard het hele jaar door autovrij. Wel moet aandacht zijn voor minder validen, die met de taxi naar de stad worden gebracht. Deze groep zou ontheffing moeten kunnen krijgen.' Deze ontheffing bestaat bijvoorbeeld al voor laden en lossen. Ook hiervoor zal de PvdA met een motie komen bij de besluitvorming.