Gemeente Harderwijk

Grote Kerk Harderwijk in de steigers

Er is begonnen met de drie jaar durende restauratie van de Grote Kerk in Harderwijk. © RTV Nunspeet
HARDERWIJK - Er is begonnen met de drie jaar durende restauratie van de Grote Kerk in Harderwijk.
Een start is gemaakt met de restauratie van de schilderingen. De komende tijd staat de kerk dus in de steigers. Er is nog wel veel geld nodig om de restauratie te kunnen bekostigen. Tijdens de restauratie zullen de kap van de kerk, de stenen gewelven en het opgaande werk constructief in optimale staat worden gebracht. De eerste fase van in totaal drie fases kost al € 828.384,74.
Primair doel is herstel van de incidenteel technisch zwakke staat van de kapconstructie en delen van het casco (gewelven en opgaand werk) om een gezonde uitgangssituatie te creëren voor de vervolgwerkzaamheden. Conservering en herstel van de gewelfschilderingen en bijbehorend pleisterwerk is het hoofddoel van de restauratie.
De condities waaraan de schilderingen worden blootgesteld (temperatuurverschillen) wil men verbeteren door de beglazing aan te passen. Het werk is klaar na opnames en inspectie van de constructieve aspecten, de technische kapelementen en de schildertechnische uitgangssituatie van de gewelf- en muurschilderingen.