Nieuws

Verhaal van hoop: Nijmegen herdenkt slachtoffers bombardement met muziek, poëzie, en fakkeldragers

Hulpactie vlak na februari-bombardement (foto Regionaal Archief Nijmegen)
In Nijmegen wordt op donderdag 21 februari 2019 op een bijzondere manier aandacht besteed aan de slachtoffers van het bombardement van februari 1944. De organisatie wil tijdens koopavond alle 800 herinneringsmarkeringen laten 'bezetten' door vrijwilligers. Bij elk herinneringsplaatje op de brandgrens wordt een kwartier stilgestaan bij de verwachtingen, dromen en hoop die de slachtoffers voor die noodlottige gebeurtenis nog hadden.
NIJMEGEN - In Nijmegen wordt op donderdag 21 februari 2019 op een bijzondere manier aandacht besteed aan de slachtoffers van het bombardement van februari 1944. De organisatie wil tijdens koopavond alle 800 herinneringsmarkeringen laten 'bezetten' door vrijwilligers. Bij elk herinneringsplaatje op de brandgrens wordt een kwartier stilgestaan bij de verwachtingen, dromen en hoop die de slachtoffers voor die noodlottige gebeurtenis nog hadden.

Amerikanen laten bommen los boven de stad

Het is volgend jaar precies 75 jaar geleden dat de Amerikaanse bommenwerpers hun dodelijke lading boven de Waalstad afwierpen na een mislukte operatie boven Duitsland. Het hart van de stad werd voor een groot deel verwoest en er kwamen ongeveer 800 mensen om het leven, duizenden inwoners van Nijmegen raakten gewond. De herdenking wil vooral aandacht voor de individuele mens, iedere dode was een persoon die bezig was met leven en plannen maken. Dat kwam die 22e februari tot een abrupt einde. Op sommige plekken worden verhalen over die slachtoffers verteld, ook kunnen mensen gedichten voordragen. Op en bij de brandgrens treden muzikanten op en zullen koren zingen om zoals de organisatie zegt die avond "het leven te vieren". Hardlopers rennen met symbolische fakkels door het centrum van de stad.

Deelnemers aan herdenking welkom

De organisatie van de herdenkingsavond roept vrijwilligers, muzikanten, vertellers en hardlopers op om mee te doen en hoopt op een grote opkomst. Belangstellenden kunnen zich melden via de website van Brandgrens Bombardement Nijmegen. Na afloop van de herdenking is er een bijeenkomst in Museum Het Valkhof waar ook 2 exposities over de oorlog zijn te zien. Als afsluiting wordt er waarschijnlijk door muzikanten en koren samen een lied gezongen. Een dag later worden op diverse plekken in Nijmegen de jaarlijkse herdenkingen gehouden.

Scholieren haken aan

Het is de bedoeling dat ook de jeugd bij de geschiedenis van het bombardement wordt betrokken. Mogelijk worden er speciale lessen op scholen gegeven en komt er een speciale wandelroute. Ongeveer 200 van de dodelijke slachtoffers waren kinderen. In het museum zal daarover dan een speciale tentoonstelling zijn ingericht.
Reportage van '75 jaar vrijheid' over de brandgrens:
Foto in header: Regionaal Archief Nijmegen