Gemeente Rheden

Verlenging sproeiverbod uit oppervlaktewater op de Veluwe

Het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe, is verlengd tot en met 15 november. Er mag daarom geen water uit sloten, kanalen en beken worden gehaald. Dit water mag ook niet gebruikt worden om akkers en weilanden te besproeien. Volgens het waterschap heeft een sproeiverbod in Nederland nog nooit zo lang geduurd. © RTV Nunspeet
DIEREN - Het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater voor het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe, is verlengd tot en met 15 november. Er mag daarom geen water uit sloten, kanalen en beken worden gehaald. Dit water mag ook niet gebruikt worden om akkers en weilanden te besproeien. Volgens het waterschap heeft een sproeiverbod in Nederland nog nooit zo lang geduurd.
Dit omdat er de afgelopen weken nog te weinig regen is gevallen om het (grond)watertekort te kunnen aanvullen. Het neerslagtekort in het werkgebied ligt nog steeds rond de 300 mm.
Het watersysteem heeft zich dus nog onvoldoende kunnen herstellen na de lange periode van droogte. Zo zijn de hoger gelegen beken nog steeds vrijwel droog. Om het Apeldoorns kanaal op peil te houden is aanvoer van water vanuit de IJssel bij Dieren nog nodig. En ook de noodpompen bij Gemaal Terwolde kunnen nog niet weg omdat het waterpeil in het achterliggende gebied nog niet stabiel is.
De komende weken wordt niet veel neerslag verwacht, dus op korte termijn herstellen de grondwaterstanden zich niet. Van de regen die wel valt, verdampt nog steeds een deel. De rest van dat regenwater zakt maar voor een klein deel de bodem in en bereikt niet het dieper gelegen grondwater. Een verdere verlaging van de waterstanden is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de grondwaterstand. Pas als de grondwaterstand normaliseert, gaat het watersysteem weer normaal functioneren. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk.
Het onttrekkingsverbod wordt pas opgeheven na een goed zichtbare verbetering van het grondwaterpeil. Waterschap Vallei en Veluwe blijft de situatie in de gaten houden.