Nunspeet

Brand Stella maakt duidelijk: evacueren moet je leren

Het duurde lang voordat een woonwijk in Nunspeet werd geëvacueerd na een brand bij Stella fietsen deze zomer. En dat terwijl de beslissing al uren eerder was genomen. De opgeroepen ME mocht van de politie de wijk niet evacueren zonder gasmaskers. Uiteindelijk duurde het drie uur voordat de wijk werd geëvacueerd. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) wil nu een 'algemeen evacuatieplan opstellen.' © Stefan Verkerk
NUNSPEET - Het duurde lang voordat een woonwijk in Nunspeet werd geëvacueerd na een brand bij Stella fietsen deze zomer. En dat terwijl de beslissing al uren eerder was genomen. De opgeroepen ME mocht van de politie de wijk niet evacueren zonder gasmaskers. Uiteindelijk duurde het drie uur voordat de wijk werd geëvacueerd. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) wil nu een 'algemeen evacuatieplan opstellen.'
De VNOG wil nu binnen de organisatie 'beter tussen de oren krijgen' wat een evacuatie inhoudt. Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet wil dat ook: 'Het blijkt dat er in de wijde omgeving al jaren niet meer geëvacueerd is, de situatie was dus voor iedereen nieuw. We moeten hier van te voren beter over nadenken, zodat als het nodig is, je kunt schakelen.'
Op 11 juli ontstaat er brand in een loods waar 6000 accu's fietsaccu's liggen. De accu's zijn van het Nunspeetse bedrijf Stella Fietsen. De accu's blijken enorm lastig te blussen. Uiteindelijk beslist de burgemeester om een hele woonwijk te evacueren. Na aanleiding van de brand heeft Nunspeet regels gemaakt voor het opslaan van accu's. Hoe de brand is ontstaan is niet meer te achterhalen.

Uren wachten op evacuatie

Jeroen Wesselink van de VNOG zegt dat het incident bij Stella leert dat de veiligheidsregio 'beter tussen de oren' moet krijgen wat evacueren inhoudt. 'We ontruimen heel vaak, maar bij evacueren wordt ook de ME opgeroepen, dat kost veel tijd.' De VNOG wil door middel van trainingen dat dat proces bij alle betrokkenen duidelijk wordt.
Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Martin Mol van GemeenteBelangen Nunspeet over de evacuatie:
Uit de evaluatie blijkt dat er in het geval van Stella ruim drie uur tussen het besluit van de burgemeester om te gaan evacueren (18.45 uur) en de start van de operatie (21.55 uur ) zat. Dat kwam ook omdat er gewacht moest worden op de ME. Toen zij er waren wilde de politie de ME-ers niet onbeschermd de rook insturen. 

'Communicatie verliep niet vlekkeloos'

Ook verliep de communicatie tussen de mensen op de locatie van de brand, het gemeentehuis (waar de burgemeester zit (GBT)) en op het kantoor van de veiligheidsregio (de locatie van de operationeel leider (ROT)) niet altijd even vlot. Zo is ook te lezen in de evaluatie van de gemeente:
Ter illustratie wordt gewezen op het besluitvormingsproces rond de evacuatie. Over de vraag of er geëvacueerd moest worden, heeft de burgemeester advies gevraagd aan het ROT. Het heeft in de beleving van een aantal GBT-functionarissen zeer lang geduurd voordat het ROT hierover een advies gaf, mede doordat het ROT zijn advies wilde baseren op uitgebreide meetgegevens van het RIVM (die zeer lang op zich lieten wachten en naar achteraf bleek geen uitsluitsel konden geven). Uiteindelijk heeft de burgemeester in samenspraak met het GBT op basis van eigen afwegingen het besluit tot evacuatie genomen. 
De veiligheidsregio stelt in haar evaluatie voor om de vergadermomenten van het team van burgemeester en het team van de operationeel beter op elkaar te stemmen. De gemeenteraad van Nunspeet vergadert op 18 oktober over de beide documenten. 
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52