Nieuws

VIDEO: Tiel sluit 2017 af met recordtekort

VIDEO: Tiel sluit 2017 af met recordtekort
TIEL - De gemeente Tiel heeft 2017 afgesloten met een negatief saldo van 2,1 miljoen euro. De grootste tekorten zijn net als vorig jaar ontstaan bij de jeugdzorg. Het tekort is opgelopen tot 2,4 miljoen euro. Tiel heeft binnen jeugdzorg te maken gekregen met een flink korting op de financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid.
Wethouder Melissen van financiën kondigde tijdens de raadsvergadering aan dat hij door een grondige analyse erachter wil komen waarom er in Tiel zoveel kinderen zorg nodig hebben.
Eind oktober wordt duidelijk waarop Tiel gaat bezuinigen om in de toekomst zwarte cijfers te vookromen. De jaarrekening werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Beperkte goedkeuring accountant

De accountant was in zijn oordeel kritisch over de jaarrekening van Tiel en gaf daarom een goedkeuring met beperking af. De accountant oordeelde dat de gemeente onvoldoende controle-informatie heeft kunnen krijgen om vast te stellen dat zorg daadwerkelijk is geleverd.
Een andere tekortkoming die de accountant heeft geconstateerd, is dat de gemeente voor een bedrag van 824.000 euro inkopen ten onrechte niet Europees heeft aanbesteed.
Naast de tekorten op het sociaal domein loopt Tiel ook aan tegen hogere uitgaven binnen onder andere De Werkzaak en de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe en de GGD.

Onvoldoende financiële dekking

De tekorten worden direct doorberekend aan alle deelnemende gemeenten. Op het prijskaartje voor Tiel staat een bedrag van ruim 4 ton.
Door de financiële problemen van Tiel neemt het weerstandsvermogen van Tiel af tot 0,86. Dat betekent dat Tiel niet geheel in staat is alle becijferde risico’s financieel af te dekken.
Niet alle risico’s zullen zich in de praktijk voordoen, maar het is geen goede uitgangspositie voor de begroting van 2019. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat er voor veel plannen van de nieuwe coalitie weinig financiële basis is.