Nieuws

Knooppunt Hoevelaken op de schop; bedrijven en gemeente houden hart vast

HOEVELAKEN - Er wordt niet door iedereen onverdeeld positief gereageerd op de handtekening van minister Cora van Nieuwenhuizen voor de aanpak van knooppunt Hoevelaken. Zo is de gemeente Barneveld bang voor meer druk op de aansluiting A1/A30. Transportbedrijven vrezen de periode van twee jaar waarin er aan de weg gaat worden gewerkt. 'Daar gaan we natuurlijk wel op de een of andere manier last van krijgen, dat is wel zeker', zegt Jan Versteeg van De Haan Transport in Nijkerk.
De minister gaat 774 miljoen euro uittrekken voor het plan. De wegen worden verbreed, er komen veel meer rijstroken en deze worden ook meer gescheiden. Verder komen er ook een paar grote fly-overs. Ook wordt de geluidshinder flink aangepakt.
'Voor de langere termijn ziet het er zeker goed uit', vindt Jan Versteeg. Hij is van De Haan Transport in Nijkerk. 'Veel minder in- en uitvoegen door scheiding van het doorgaande verkeer met het verkeer dat in de buurt moet zijn. Daar zijn we zeker blij mee. Maar in de twee jaar dat de boel op de schop gaat moeten we wel gewoon onze klanten goed kunnen bedienen en voor de ligging van ons bedrijf in Nijkerk is knooppunt Hoevelaken dan wel van heel groot belang.'

Verkeershinderplan

Wat dat betreft mag het bedrijf hopen op de inzet van Transport en Logistiek Nederland (TLN). De brancheorganisatie zal betrokken zijn bij het zogenoemde verkeershinderplan. Hierin wordt samen met Rijkswaterstaat en de aannemer gekeken hoe het werk met zo weinig mogelijk verkeershinder kan worden uitgevoerd.
Buiten de algemene zorg die er is voor het vervoer tijdens de werkzaamheden is TLN verder positief over de plannen. Ze zien het als een gedegen oplossing voor de enorme verkeersdruk op het knooppunt. 'Het plan voorziet goed in de behoefte', zegt een woordvoerder. 'En we zien verder tot nu toe geen minpunten. Ook lijkt de planning reëel.'

Minstens 20 miljoen economische schade

Volgens cijfers van TLN is de economische schade door files - ook wel de 'voertuigverliesuren' genoemd - op en rond het knooppunt Hoevelaken  20 tot 25 miljoen euro per jaar.
De gemeente Barneveld begrijpt de noodzaak van de aanpak van knooppunt Hoevelaken, zeker met de eigen industrie die flink is uitgebreid en de Foodvalley als achterland.
Ook deze sectoren zijn gebaat bij een betere doorstroming. De eerste verkeersproblemen liggen direct bij Barneveld voor de deur. De gemeente worstelt al jaren met de steeds langer wordende files bij de aansluiting A1/A30. 

Omleidingsroute

Gelukkig kwam vorig jaar de toezegging dat ook dit punt aangepakt gaat worden, maar wanneer dat van start gaat is nog niet duidelijk. Aangezien de afstand tussen knooppunt Hoevelaken en de aansluiting A1/A30 bij Barneveld maar acht kilometer is, beïnvloeden de punten elkaar sterk.
Als er tijdens de werkzaamheden files ontstaan bij Hoevelaken, dan is Barneveld bang dat de filedruk daar alleen maar verder toeneemt. Of dat - in een nog ongunstiger geval - verkeer vanuit Apeldoorn in westelijke richting de A30, en later de A12 bij Ede, als omleidingsroute gaat of moet nemen door de werkzaamheden bij Hoevelaken.
'We hebben ondertussen al wel het traject van de verkenning gehad naar de verkeerssituatie bij Barneveld', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Wellicht kunnen we de situatie met enkele maatregelen al wel voor een deel verbeteren, voordat er druk gaat ontstaan door het werk bij Hoevelaken. Misschien zouden we het hele proces bij ons bijvoorbeeld wat kunnen versnellen met een eigen voorfinanciering voor verbeteringen voor de doorstroom en dan later met het rijk afrekenen.' 
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52