Gemeente Doetinchem

Doetinchem voorziet risico's in begroting

Doetinchem heeft voor het jaar 2019 een begroting gepresenteerd met een 'gezond financieel meerjarenperspectief'. De gemeente laat wel weten financiële risico's te zien op het gebied van ICT en het sociale domein.
ULFT - Doetinchem heeft voor het jaar 2019 een begroting gepresenteerd met een 'gezond financieel meerjarenperspectief'. De gemeente laat wel weten financiële risico's te zien op het gebied van ICT en het sociale domein.
'De beheersing van de budgetten in het sociale domein heeft onze speciale aandacht', zegt wethouder Henk Bulten van financiën.

Meer taken voor gemeente

Hij geeft aan dat het Rijk de komende periode meer taken onderbrengt bij de gemeenten. 'Van de nog onduidelijke ICT-effecten die de Omgevingswet met zich meebrengt, tot extra inspanningen die worden gevraagd op het gebied van duurzaamheid, zorg en participatie. '

Onder de norm

Hoe die verzwaring van taken financieel uitpakt, is nog moeilijk in te schatten, denkt Bulte. De lastenverhoging voor inwoners van Doetinchem blijft in 2019 - met een verzwaring van ongeveer 1 procent - onder de inflatienorm van 2,4 procent.
In de begroting richt Doetinchem zich op drie thema's: Doetinchem als Centrumstad, de Sterke Samenleving en de Veranderende Leefomgeving.

Samen aan de slag

Bulten: 'Elk thema is opgedeeld in opgaven. Het komend halfjaar gaan we samen met de raad en de samenleving aan de slag om deze opgaven te vertalen naar concrete projecten. In het voorjaar van 2019 halen we het net op en zullen we deze projecten gaan prioriteren.'