Gemeente Arnhem

College Arnhem: lokale lasten stijgen nauwelijks

De lokale lasten voor de inwoners stijgen nauwelijks. Die belofte doet het college van burgemeester en wethouders bij de presentatie van de begroting 2019-2022. Verder trekken ze geld uit voor duurzaamheid, betere bereikbaarheid, meer banen en minder armoede. © A. van der Wal (CC
ARNHEM - De lokale lasten voor de inwoners stijgen nauwelijks. Die belofte doet het college van burgemeester en wethouders bij de presentatie van de begroting 2019-2022. Verder trekken ze geld uit voor duurzaamheid, betere bereikbaarheid, meer banen en minder armoede.
De onroerendzaakbelasting, de parkeertarieven en de legeskosten stijgen de komende jaren niet, zo is de verwachting. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing stijgen licht.

'Leefbaarheid in wijk vergroten'

Verder wil het stadsbestuur dat de 'Arnhemse' wijkgerichte aanpak blijft, met zijn budgetten voor de teams leefomgeving. 'Samen met de wijkbewoners bekijken deze teams wat er nodig is om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. In totaal zijn deze wijkbudgetten in 2019 215 miljoen euro. Daarnaast is er de komende 4 jaar 1,8 miljoen beschikbaar voor wijkvoorzieningen als buurthuizen of sportclubs.'
Het college trok dit jaar al 10 miljoen uit voor een klimaatfonds om duurzame initiatieven te stimuleren. De komende jaren wordt structureel geld gereserveerd voor duurzame maatregelen, oplopend tot 1,25 miljoen per jaar. Zoals de warmtetransitie, waarbij we gaan overstappen op duurzame energiebronnen voor verwarming en koken.

500 Arnhemmers extra aan het werk

Al in 2019 wordt 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor een werkinvesteringsfonds. Dat is bedoeld om de komende 4 jaar zeker 500 Arnhemmers extra aan een baan te helpen. Daarnaast wordt in totaal 0,65 miljoen ingezet voor het terugdringen van schulden en het verminderen van armoede, onder meer door meer mensen te laten profiteren van de GelrePas en door het 'Vroeg eropaf' programma om het oplopen van schulden te voorkomen.
Voor het voorkomen van armoede is ook goed onderwijs nodig, soms al voordat kinderen naar school gaan. Daarom wordt 0,9 miljoen uitgetrokken voor een programma om onderwijsachterstanden in te lopen in de peuterjaren van kinderen.
Om de bereikbaarheid van het centrum voor auto's te verbeteren wordt jaarlijks 0,7 miljoen uitgetrokken voor diverse maatregelen, zoals extra parkeerplaatsen op straat en flitsparkeren voor wie maar kort in de stad moet zijn.

'Culturele hoofdstad van het oosten'

Arnhem wil ook de 'culturele hoofdstad van het oosten' blijven. Dat kan onder meer door te investeren in een toekomstige huisvesting van Stadstheater Arnhem, Oostpool en Introdans.