RTV Nunspeet

Hoe wordt omgegaan met pestgedrag op school in Nunspeet?

Hoewel uit recent onderzoek is gebleken dat het pestgedrag op zowel het basis- als voortgezet onderwijs minder wordt, blijkt dat gemiddeld nog steeds één of twee kinderen gepest worden in elke klas. © RTV Nunspeet
NUNSPEET - Hoewel uit recent onderzoek is gebleken dat het pestgedrag op zowel het basis- als voortgezet onderwijs minder wordt, blijkt dat gemiddeld nog steeds één of twee kinderen gepest worden in elke klas.
Goed nieuws is dat campagnes aanslaan. Pesten in het voortgezet onderwijs is afgenomen. Op de basisschool blijft het percentage gepeste kinderen gelijk, meldt het Algemeen Dagblad.
De landelijk Week tegen Pesten is deze week gestart. Het voorkomen en aanpakken van pesten op school staat centraal en het bevorderen van de sociale veiligheid in het onderwijs.
Naar aanleiding van deze recente resultaten heeft onze redactie een bezoek gebracht aan Nuborgh College Veluvine (voortgezet onderwijs) en CNS basisschool De Morgenster.