Gemeente Oldebroek

Helmig Kragt benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

De 84-jarige Helmig Kragt uit Noordeinde ontving zaterdag uit handen van waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek een koninklijke Onderscheiding.In Dorpshuis de Heerdt in Oosterwolde werd hij benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. © RTV Nunspeet
OLDEBROEK - De 84-jarige Helmig Kragt uit Noordeinde ontving zaterdag uit handen van waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek een koninklijke Onderscheiding.In Dorpshuis de Heerdt in Oosterwolde werd hij benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau.
Helmig Kragt kreeg zijn onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid, namelijk tijdens zijn afscheid als secretaris van de Oudheidkundige Vereniging de Broeklanden.

Karakter en visie

In het voorstel voor deze koninklijke onderscheiding wordt de heer Kragt beschreven als betrouwbaar. Een man met karakter en met visie. Hij is al lange tijd nauw betrokken bij de Oudheidkundige Vereniging, waarvan al 21 jaar als bestuurslid. Hij heeft zich naast zijn werk als secretaris ingezet voor ledenwerving en mede daardoor is de vereniging enorm gegroeid. Zijn afscheid als bestuurslid van deze vereniging is aanleiding geweest voor de aanvraag voor deze onderscheiding.

Uitzonderlijke onderscheiding

Een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau is uitzonderlijk. De brede inzet van de heer Kragt voor de samenleving is een van de redenen hiervoor. Door de brede inzet kent de heer Kragt veel mensen; en velen kennen hem. De belangstelling voor deze feestelijke gelegenheid was dan ook groot.
Naast werkzaamheden voor de oudheidkundige vereniging is Helmig Kragt al 32 jaar lang nauw betrokken bij de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie en even zo lang bij de stichting Operation Rescue. Gedurende 26 jaar is hij voorzitter en penningmeester van de stichting beheer grafkelder van familie Raedt van Oldebarneveldt. Vanuit de gemeente Oldebroek is de heer Kragt bekend als lid van de selectiecommissie waarderingsbeeldje Oldebroek voor Mekaar. De heer Kragt is een sociaal bevlogen mens. Zelfs nu komt hij nog regelmatig met de collectebus voor een goed doel langs de deuren en hij is al 32 jaar bloeddonor.

Breed actief

De heer Kragt was ook in het verleden al breed actief. Samen met zijn vrouw was hij pleegouder voor veel jongeren, maar ook ouderen waren bij hen welkom. Ze vingen deze mensen liefdevol op in hun boerderij. Daarnaast was hij acht jaar raadslid voor de CDA. In 1962 was hij de eerste arbeiderszoon die zitting mocht nemen in de kerkenraad van de kerk in Kamperveen. Ook was hij bestuurslid van het Lambert Francken College in Elburg en 15 jaar lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Oldebroek. Daarnaast was hij bestuurslid van de Onderlinge Overlijdensverzekering De Zande.
Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff heeft deze koninklijke onderscheiding vol waardering bij de heer Kragt opgespeld. “Deze bijzondere waardering is bedoeld voor iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. En dat is in het geval van Helmig Kragt zeer zeker het geval. Dik verdiend dus!”