Nieuws

SP roept gedeputeerde op het matje over gedogen bij afvalverwerker

De SP in Provinciale Staten vraagt een debat aan over het niet naleven van de regels rondom de opslag en recycling van kunstgrasvelden bij het Barneveldse bedrijf Vink. Tv-programma Zembla onthulde dat Gedeputeerde Staten de overtredingen gedogen. © Omroep Gelderland
BARNEVELD - De SP in Provinciale Staten vraagt een debat aan over het niet naleven van de regels rondom de opslag en recycling van kunstgrasvelden bij het Barneveldse bedrijf Vink. Tv-programma Zembla onthulde dat Gedeputeerde Staten de overtredingen gedogen.
'We willen weten hoe dit gedogen is ontstaan', zegt SP Statenlid Paul Kusters die het debat heeft aangevraagd. GroenLinks en Partij voor de Dieren steunen de aanvraag voor het debat.
Kusters: 'We moeten staan voor een betrouwbare overheid die handhaaft bij milieudelicten. Door de uitspraken van gedeputeerde Bieze lijkt het alsof er een grote grijze zone is in het beleid, maar de regels zijn er toch echt om te voorkomen dat zaken erger worden.'

Gedogen

In de uitzending van Zembla wordt duidelijk dat er een enorme opslag van kunstgrasvelden is ontstaan bij Vink. In principe moeten deze velden allemaal worden gerecycled. Gemeentes betalen het bedrijf hier tien- tot twintigduizend euro voor.
Biezen legt in de reportage uit dat er een aanvraag ligt voor een vergunning voor een grotere opslagcapaciteit. Het gedogen is gedaan omdat volgens haar de kans heel reëel is dat deze vergunning uiteindelijk ook wordt toegekend.

Waarschuwingen en boetes

Aanvankelijk werden er nog waarschuwingen en boetes uitgedeeld aan het bedrijf. Die werden gegeven omdat het bedrijf boven de toegestane opslagcapaciteit uitkomt en omdat het materiaal op plekken ligt waar dat niet mag.
De kunstgrasvelden - die als afval moeten worden gezien - komen zo in aanraking met de bodem. Op die manier kan bodemvervuiling ontstaan. De situatie zou ook brandgevaarlijk zijn. 
Alles bij elkaar bracht het de omgevingsdienst er in oktober 2016 zelfs toe het advies te geven om alle activiteiten op het terrein stil te leggen.

Stoppen met handhaven

Dit kwam er echter niet van. Sterker nog, eind juni van dit jaar liet Bieze in een brief aan Vink weten dat de provincie stopt met het handhaven en het opleggen van dwangsommen.
Ingrijpen bij het bedrijf zal volgens de provincie de continuïteit van het afvalproces in gevaar brengen en de bedrijfsbelangen van Vink aanmerkelijk schaden. 'Waar moeten we anders met het afval naartoe', reageert Bieze bij Zembla.
Vink liet eerder al aan Omroep Gelderland weten alleen schriftelijk te willen reageren. Het bedrijf geeft toe dat er sprake is van overtredingen. Het bedrijf stelt dat dit te maken heeft met een misverstand over de grenzen van het terrein. Een woordvoerder van de provincie heeft Omroep Gelderland laten weten dat er in de nieuwe vergunning meer ruimte komt voor het bedrijf voor de opslag van de kunstgrasvelden.
Het debat met gedeputeerde Bieze is bij de eerstvolgende Statenvergadering, op 26 september.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52