Nieuws

Nieuw zorgbedrijf ondanks beschuldiging van fraude

Cok van den Heuvel van het failliete zorgbedrijf Job Lanceer uit Tiel start opnieuw als ondernemer in de zorg. Dat zegt hij in de week dat de rechter uitspraak moet doen in een zaak die verschillende gemeenten in het Rivierengebied tegen hem hebben aangespannen. © Omroep Gelderland
TIEL - Cok van den Heuvel van het failliete zorgbedrijf Job Lanceer uit Tiel start opnieuw als ondernemer in de zorg. Dat zegt hij in de week dat de rechter uitspraak moet doen in een zaak die verschillende gemeenten in het Rivierengebied tegen hem hebben aangespannen.
De gemeenten eisen geld terug omdat het failliete zorgbedrijf geen of slechte zorg zou hebben geleverd. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek wegens mogelijke fraude. Eerder constateerde zorgverzekeraar VGZ uit eigen onderzoek fraude bij Job Lanceer.  
Van den Heuvel is zelf vol vertrouwen. Hij heeft de aantijgingen altijd ontkend en heeft zich nu opnieuw ingeschreven als zorgondernemer met het bedrijf Relaunch. Ook met dit bedrijf wil hij jongeren met een ernstige psychische problemen of verslavingsproblematiek begeleiden. Met zijn aanpak werd Van den Heuvel een paar jaar geleden Tielenaar van het jaar.
(tekst gaat verder onder de video)
Nieuw zorgbedrijf ondanks beschuldiging van fraude

Nieuw bedrijf in Tiel en Spijkenisse

Van den Heuvel wil weer aan het werk in Spijkenisse in Zuid-Holland, maar ook opnieuw in Tiel. De zorgondernemer zegt dat investeerders met hem een opvang aan de Buitenbulkweg in Tiel willen realiseren. Ook zouden ze samen een landelijke keten willen uitrollen met zorgvestigingen op het gebied van verslavingszorg en schuldhulpverlening.
De gemeente Tiel wil geen zaken meer doen met Cok van den Heuvel. Toch ziet de ondernemer juridische mogelijkheden die de gemeente kunnen dwingen tot medewerking aan een constructie waarbij hij betaald gaat worden via het Persoonsgebonden Budget van cliënten.
Van den Heuvel is er naar eigen zeggen van overtuigd dat de gemeente Tiel uiteindelijk zal moeten erkennen dat ze fout hebben gezeten. Hierover zou al informeel contact zijn geweest met onder anderen de huidige wethouder Carla Kreuk. Hij ziet de uitkomst van de rechtszaak deze week met vertrouwen tegemoet. Tot een strafzaak wegens fraude zal het niet komen, denkt Van den Heuvel.

Hoe is de toelating bij Relaunch verlopen?

Het nieuwe bedrijf Relaunch kreeg op 9 juli een toelating van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). De procedure die meerdere gemeenten hebben aangespannen en de vermoedelijke fraude bij voorloper Job Lanceer, heeft het CIBG niet meegenomen bij het besluit van de toelating. 
'De wet biedt ons geen mogelijkheden om hier onderzoek naar te doen of op basis van dit soort zaken een toelating te weigeren. Het gaat hier om een eenmanszaak. In dat geval mogen wij de aanvraaggegevens niet delen met zorgverzekeraars of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Deze eenmanszaak heeft verder bij ons nooit eerder een toelating gehad. De persoon achter de onderneming wellicht wel, maar dat kunnen wij niet terugzien', zegt een woordvoerder van het CIBG.

Geen controle op kwaliteit en fraudeverleden

Volgens het CIBG staat de wet het niet toe om de kwaliteit van zorg te beoordelen bij een toelating. En als er signalen zijn van fraude kunnen ze mogelijk malafide zorgbedrijven niet weigeren. Ook niet als een zorgkantoor fraude heeft vastgesteld bij een bedrijf van wie de eigenaar onder een nieuwe naam opnieuw wil beginnen, zoals bij Relaunch het geval is. 'Wij mogen en kunnen dit dus ook niet meenemen in de beoordeling.'
De toelating door het CIBG is van belang om de zorg te kunnen bieden die vergoed wordt door zorgkantoren. Daarnaast is een goedkeuring nodig voor het declareren van zorg bij gemeenten. Vektis is de instantie die hier verantwoordelijk voor is. Volgens Vektis is de enige voorwaarde om Wmo-zorg en jeugdzorg te mogen bieden dat je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel. Verder is er geen enkele controle op de kwaliteit of het verleden van zorgondernemers bij de toekenning om zorg te mogen declareren. 

Gemeente Tiel wil geen zaken doen

Zorgkantoor VGZ heeft in een reactie aangegeven dat betaalverzoeken van Cok van den Heuvel geweigerd zullen worden. 'Zoals we dat in alle gevallen doen waarbij we fraude constateren', aldus de woordvoerder van VGZ.
Ook de gemeente Tiel heeft in een reactie aangegeven de zorg van het nieuwe bedrijf Relaunch niet te gaan betalen. In een schriftelijke reactie laat de gemeente Tiel weten:
'De heer Van de Heuvel claimt dat hij mogelijkheden ziet om ook in Tiel weer aan de slag te gaan. Waarop hij dat baseert is ons niet duidelijk. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente Tiel géén raamovereenkomst met Relaunch en is deze ook niet voornemens af te sluiten. In tegenstelling tot hetgeen Van de Heuvel zegt, staat geen van de collegeleden of medewerkers welwillend tegenover Relaunch als aanbieder van welke vorm van zorg dan ook vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Reden hiervan is dat het  kwaliteitsonderzoek van Wmo-toezicht Gelderland-Zuid in 2016 heeft uitgewezen dat de begeleiding van cliënten door stichting Job Lanceer, waarvan de heer Van den Heuvel voorzitter was, niet naar behoren was.'
Lees ook ons dossier zorgfraude
Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52