Gemeente Tiel

VIDEO: Nieuwe afvalsysteem AVRI gaat mogelijk niet door

TIEL - Het is nog maar zeer de vraag of het nieuwe afvalsysteem van AVRI per 1 januari 2019 in de regio wordt ingevoerd.
In een bijeenkomst waar raadsleden van de verschillende gemeenten waren uitgenodigd kwamen vragen voorbij over hoe AVRI denkt de inwoners van de regio nog op tijd te kunnen informeren over hoe het systeem per 1 januari 2019 gaat werken en wat er zoal gaat veranderen. Als antwoord werd gegeven dat het allemaal nog net zou kunnen, maar dat er geen kink in de kabel meer mag komen.
Op de vraag wat er gebeurt als men de datum van 1 januari 2019 niet redt, werd als antwoord gegeven dat men dan het nieuwe systeem wellicht een jaar later gaat invoeren. Er wordt al jaren op bestuurlijk niveau gesproken over het systeem, waarbij het scheiden van afval centraal staat. Van de tien gemeenten die samen AVRI in het leven hebben geroepen, zijn er twee tegen het systeem; de gemeenten Tiel en West Maas&Waal. Zij vrezen met name een flinke toename van zwerfvuil en het dumpen van afval.
In Tiel wordt woensdag 29 augustus gesproken over de mogelijkheden die Tiel nu nog heeft; alsnog akkoord gaan of vragen om een jaar uitstel. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan van 800.000 euro aan. Daarnaast vraagt het college aan de gemeenteraad van Tiel om een arbitragezaak aan te spannen bij de provincie Gelderland over de gang van zaken.