NA

De Pareltjes van Vaassen en omgeving

Kasteel Cannenburch
In de zesde en tevens laatste aflevering van Pareltjes van Gelderland gaat Marlies Claasen op bezoek bij kasteel Cannenburch in Vaassen. Ook ontmoet ze een schaapskudde op de Renderklippen en snuift ze historie bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in Epe. De muziek in deze aflevering komt van Muziekgroep de Tarantella.
In de zesde en tevens laatste aflevering van Pareltjes van Gelderland gaat Marlies Claasen op bezoek bij kasteel Cannenburch in Vaassen. Ook ontmoet ze een schaapskudde op de Renderklippen en snuift ze historie bij Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in Epe. De muziek in deze aflevering komt van Muziekgroep de Tarantella.
Kasteel Cannenburch stamt al uit de middeleeuwen. In 1543 kocht veldheer Marten van Rossem het kasteel dat toen een ruïne was. Bovenop de resten van deze ruïne bouwde hij het huidige kasteel Cannenburch. Marten van Rossem was al 65 jaar en bouwde de Cannenburch als jachtslot voor zijn oude dag.
De Renderklippen geven een fraai beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Veluwe. De stuwwallen zijn vele duizenden jaren geleden gevormd in de ijstijd. De grote hoogteverschillen geven een prachtig uitzicht over het gebied. De oudste bij opgravingen gevonden sporen van menselijke bewoning dateren uit de late bronstijd, zo'n 700 jaar voor Christus. 
Het Veluws Museum Hagedoorns Plaatse in Epe is een 300 jaar oude boerderij met erf en bijgebouwen, een nieuwe kapschuur, een moestuin en een bijenstal houden het noord-Veluws verleden springlevend. In deze boerenwoning kun je ervaren hoe een Veluws boerengezin leefde aan het begin van de vorige eeuw.