Gemeente Doetinchem

Doetinchem scherpt toezicht op Domus-locatie in Wehl aan

Doetinchem scherpt het toezicht op de Domus-locatie in Wehl aan. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de gemeente voerde met verschillende betrokkenen van de opvanglocatie van het Leger des Heils. © REGIO8
WEHL - Doetinchem scherpt het toezicht op de Domus-locatie in Wehl aan. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de gemeente voerde met verschillende betrokkenen van de opvanglocatie van het Leger des Heils.
'Om direct in te spelen op de ontwikkelingen en de openbare orde te handhaven met het oog op de veiligheid zijn drie cliënten van Domus per direct overgeplaatst', zo laat de gemeente Doetinchem weten.
'Verder is de personele bezetting uitgebreid, zodat de begeleiding binnen de instelling en in het dorp adequaat is. Bij nieuwe plaatsingen zal bovendien rekening gehouden worden met de locatie van de Domus.'
Reden voor het verscherpte toezicht zijn een aantal incidenten. 'Uit de gesprekken die zijn gevoerd, blijkt het aantal incidenten dit jaar groter dan in 2017', aldus Doetinchem. 'Bovendien werd uit de informatie van de Domus duidelijk dat de complexiteit van de problematiek van bewoners toeneemt en de personele bezetting meer inzet vraagt.'

Toekomst voor Domus?

De gemeente vraagt zich hardop af of de locatie in Wehl toekomstbestendig is. 'Het gesprek hierover wordt komend najaar gevoerd, maar ondertussen zal bij de plaatsing van bewoners weer aansluiting worden gezocht bij de oorspronkelijke bezetting.'